Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. prof. KUL Zbigniew Wróblewski
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Wydział Filozofii
Instytut Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych


Kierownik  Katedry Filozofii Przyrody Ożywionej


Zainteresowania i publikacje naukowe:

Filozofia ekologiczna, etyka środowiskowa, antropologia porównawcza i praktyczna filozofia przyrody. Obecnie jest głównym wykonawcą grantu Narodowego Centrum Nauki pt. „Osobliwość ewolucyjna natury ludzkiej. Studia porównawcze z zakresu antropologii i etologii nad językiem, komunikacją, umysłem i działaniem ludzi i zwierząt”.

Autor monografii Natura i cele. Dyskusja argumentu teleologicznego na rzecz ochrony przyrody, Wyd. KUL, Lublin 2010; współredaktor (wspólnie z S. Kozłowskim) książki Wokół Mnożnika Cztery (Lublin 2000); (wspólnie z S. Ziębą) tomu Ekologia a transformacje cywilizacyjne na przełomie wieków, (Lublin 2000); redaktor książki Natura i norma. Kontrowersje filozoficzne (Lublin 2010). Członek komitetu redakcyjnego półrocznika „Człowiek i przyroda” (1994-2003): obecnie członek redakcji Roczników Filozoficznych oraz serii wydawniczej Studia z filozofii przyrody i nauk przyrodniczych.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego