Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek


Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Kierownik Katedry Literatury Porównawczej
Filolog klasyczny, komparatysta, eseista, tłumacz, pisarz


Zainteresowania naukowe:
Interesuje mnie funkcjonowanie oikologiczne cz
łowieka, tzn. takie, gdzie dochodzi do delikatniejszego, czulszego zamieszkiwania świata we współczującej relacji ze wszystkim, co żyje.

Publikacje naukowe:
Rozwini
ęciem w/w zainteresowań oraz intuicji była refleksja oikologiczna i regionalistyczna. Większość moich esejów związanych z Górnym Śląskiem zawierało aspekty ekokrytyczny i geopoetycki. Eseje w kwartalniku „Fabryka Silesia dotykają za każdym razem tej tematyki. Najważniejszą moją książką literacką poświęconą tej problematyce były napisane po śląsku (wybór tworzywa językowego miał odzwierciedlić rytm miejsca i ekologię mowy) „Listy z Rzymu (Katowice 2008, Kotórz Mały 2012). Kontynuacją tego typu badań i namysłu był grant badawczy z Aleksandrą Kunce i Tadeuszem Sławkiem. Realizacja prac zaowocowała publikacją: T. Sławek, A. Kunce, Z. Kadłubek: Oikologia. Nauka o domu. Katowice 2013.

W listopadzie 2013 r. prowadziłem spotkanie z Olgą Tokarczuk w katowickim Kinie Rialto (w ramach spotkań Klubu Myśli Ekologicznej).

Z
wierzęta i przyroda…
Mam w dużych wolierach ptaki egzotyczne: kanarki, gile meksykańskie, czyżyki Magellana. Moje zainteresowania ornitologiczne mają w swój początek w lekturze Cycerona i Ernsta Jüngera. Hoduję także różne gatunki roślin. W weekendy przemierzam Parka Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego