Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. Tomasz Nowak

Uniwersytet Śląski
Wydział Filologiczny

Instytut Języka Polskiego
Zakład Leksykologii i Semantyki

Zainteresowania naukowe:

Przedmiot jego badań stanowi semantyka i gramatyka współczesnego jęz. polskiego (zwłaszcza następujące zagadnienia: eksplikacja znaczeń wybranych jednostek języka i formalny opis polszczyzny). W nie mniejszym stopniu interesuje się również metalingwistyką (na podstawie zgromadzonego materiału językowego testuje różne modele lingwistyczne), a także kognitywistyką (w oparciu o wyniki formalnych i empirycznych badań docieka początków języka i mowy).
Jest autorem kilkudziesięciu prac (artykułów i książek), w tym kilku poświęconych tematyce animalnej: http://www.tomaszmnowak.republika.pl


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego