Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

W Laboratorium pracują:

- Prof. zw. dr hab. Piotr Czerwiński (Katowice, UŚ)

- Prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki (Katowice, UŚ)

- Prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek (Katowice, UŚ)

- Prof. dr hab. Inna Shved (Białoruś, Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. Пушкіна)

-
Prof. dr hab. Piotr Skubała (Katowice, UŚ) – koordynator LAS-u ds. akcji na rzecz zwierząt

- Prof. dr hab. Alfia Smirnowa (Moskwa, Московский городской педагогический университет)

- Dr hab. prof. UAM Ewa Domańska (Poznań, UAM; Stanford University)

- Dr hab. prof. UO Elena Jagt-Yazykova (Opole, UO)

- Dr hab. prof. UŚ Zbigniew Kadłubek (Katowice, UŚ)

- Dr hab. prof. UAM Honorata Korpikiewicz (Poznań, UAM)

- D
r hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski (Katowice, UŚ)

- Dr hab. prof. UG Monika Rzeczycka (Gdańsk, UG)

- Dr hab. prof. KUL Zbigniew Wróblewski (Lublin, KUL)

- Dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska (Katowice, UŚ)

- Dr hab. Katarzyna Gadomska (Katowice, UŚ)

- Dr hab. Paweł Marcinkiewicz (Opole, UO)


- Dr hab. Tomasz Nowak (Katowice, UŚ)

- Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek (Katowice, UŚ) – kierownik Laboratorium

- Dr Anna Barcz (Warszawa, PAN)

- Dr Dominika Dzwonkowska (Warszawa, UKSW)

- Dr Julia Fiedorczuk (Warszawa, UW)

- Dr Iwona Gralewicz-Wolny (Katowice, UŚ)

-
Dr Bożena Józefów-Czerwińska (Pułtusk, Akademia Humanistyczna)

- Dr Laura Kline (USA, Wayne State University Detroit)

- Dr Magdalena Kokoszka (Katowice, UŚ)

- D
r Piotr Krupiński (Szczecin, US)

- Dr Marzena Kubisz (Katowice, UŚ)

- Dr Ryszard Kulik (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot)

- Dr Jacek Kurek (Katowice, UŚ)

- Dr Jacek Lejman (Lublin, UMCS)

- Dr Dariusz Liszewski (Olsztyn, UWM)

- D
r Alina Mitek-Dziemba (Katowice, UŚ)

- Dr Beata Mytych-Forajter (Katowice, UŚ)

- Dr Dariusz Piechota (Lublin, UMCS)


- Dr Magdalena Piekara (Katowice, UŚ)

- Dr Małgorzata Rutkowska (Lublin, UMCS)

- Dr Agnieszka Trześniewska (Lublin, UMCS)


- Dr Monika Żółkoś (Gdańsk, UG)

- Mgr Dariusz Gzyra (Warszawa, Stowarzyszeniе „Empatia”)

- Mgr Agnieszka Skorupa (Katowice, UŚ)

- Mgr Krzysztof Wojciechowski (Lublin, KUL)

- Mgr Iwona Zdanowicz (Białystok, UwB)

- Lic. Kalina Jaglarz (Katowice, UŚ)

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego