Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Prof. dr hab. Piotr Skubała


Uniwersytet Śląski
Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
Katedra Ekologii
ul. Bankowa 9
40-007 Katowice
Telefon: (032) 359-11-48
E-mail: piotr.skubala@us.edu.pl


Zainteresowania naukowe:


Filozofia ekologiczna i eko-etyka, edukacja środowiskowa, etyka wyzwolenia zwierząt, znaczenie interakcji symbiotycznych w funkcjonowaniu ekosystemów. Znaczenie interakcji symbiotycznych w procesach ewolucyjnych, ekologia i systematyka roztoczy glebowych z rzędu Oribatida (mechowce), wpływ roślin inwazyjnych na kształtowanie się zgrupowań glebowych roztoczy (Acari), bioakumulacja metali ciężkich u różnych gatunków Oribatida, zgrupowania mechowców (Oribatida) w gradiencie skażenia, kolonizacja oraz rozwój zgrupowań glebowych roztoczy (Acari) na zwałach poprzemysłowych, sukcesja roztoczy w martwym drewnie. Znaczenie różnych form martwego drewna w lasach gospodarczych i naturalnych dla różnorodności fauny roztoczy. Autor wielu publikacji, ogółem: 50 artykułów naukowych, 37 rozdziałów w monografiach lub monografii, 24 komunikaty naukowe, 60 publikacji popularno-naukowych (wykaz wybranych publikacji poniżej).

Z
wierzęta…
- Jestem wegetarianinem od 22 lat.
- Członkiem mojej rodziny jest Sino (terrier tybetański)
-
Ulubiony cytat o przyrodzie: „Istnieć znaczy współistnieć. Nie możemy po prostu istnieć. Musimy współistnieć ze wszystkim (Thich Nhat Hanh, Każdy krok niesie pokój).
-
Ulubiony cytat dotyczący zwierząt: „Potrzebne jest nam inne, mądrzejsze i może bardziej mistyczne, pojmowanie zwierząt. Dobrotliwie spoglądamy na nie z góry, użalamy się nad ich tragicznym losem, który przeznaczył im postać dalece niższą od naszej. I tu się mylimy. Albowiem człowiek nie powinien oceniać zwierząt swoją miarą. Skończone i całkowite poruszają się w świecie starszym od naszego; obdarzone przedłużeniami zmysłów, które my dawno już utraciliśmy albo jakich nigdy nie osiągnęliśmy: żyją podług głosów, których nigdy nie usłyszymy. Nie są one ani naszymi braćmi, ani poddanymi, to inne społeczności wraz z nami schwytane w sieć życia i czasu, współwięźniowie wspaniałości i mozołu ziemi (Henry Beston, Dom na krawędzi).    


Dorobek naukowy –
wybrane publikacje dotyczące dzikiej przyrody i zwierząt


- Skubała P. 2014 (w druku). Czy odkrycia nauk biologicznych mogą zmienić nasz stosunek do zwierząt? W: Tymieniecka-Suchanek J. (red.) Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Tom 1. Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
-
Skubała P. 2014. Człowiek jako superorganizm. Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 4: 21-22.
-
Skubała P. 2014. Niezbadana biosfera. Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 3: 25.
-
Skubała P. 2014. Roztocze w naszej kuchni. Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 2: 28.
-
Skubała P. 2014. Świat roztoczy w Twoim mieszkaniu. Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 1: 28-29.
-
Skubała P. 2014. Dlaczego różnorodność biologiczna jest ważna? Dzikie Życie, nr 5/239, maj 2014: 34.
-
Skubała P. 2014. Czy istnieją dobrze poznane grupy organizmów? Dzikie Życie, nr 4/238, kwiecień 2014: 34.
-
Skubała P. 2014. Bakterie czarna dziura w taksonomii. Dzikie Życie, nr 3/237, marzec 2014: 34.
-
Skubała P. 2014. Ile jest życia pod moją stopą? Dzikie Życie, nr 2/236, luty 2014: 34.
-
Skubała P. 2013. Biodiversity and Ecosystem Services in Soil under Threat. Journal of Pollution Effects and Control 1(1): 1. (Editorial) http://dx.doi.org/10.4172/jpe.1000e101
- Skubała P., Dethier M., Madej G., Solarz K., Mąkol J., Kaźmierski A. 2013. How many mite species dwell in subterranean habitats? A survey of Acari in Belgium. Zoologischer Anzeiger - A Journal of Comparative Zoology 252: 307-318.
-
Skubała P. 2013. Życie jest wszędzie. Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 12: 30-31.
-
Skubała P. 2013. Różnorodność biologiczna wokół mnie. Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 11: 31.
-
Skubała P. 2013. Ekologia wywrotową dziedziną? Aura, Miesięcznik Naczelnej Organizacji Technicznej, 10: 20-21.
-
Skubała P. 2013. Czy różnorodność biologiczna i usługi środowiskowe w glebie są zagrożone? W: Biologizacja warunkiem zdrowego środowiska i ekonomicznego rolnictwa. Materiały pokonferencyjne, Urząd Marszałkowski województwa kujawsko-pomorskiego, Toruń, s. 13-18.
-
Skubała P. 2013/2014. Ile gatunków żyje z nami na Ziemi? Dzikie Życie, nr 12/234 i nr 1/235, grudzień 2013, styczeń 2014: 33.
-
Skubała P. 2013. Czy znasz najliczniejszy i najważniejszy gatunek na Ziemi? Dzikie Życie, nr 11/233, listopad 2013: 33.
-
Skubała P. 2013. Jestem symbiontem na symbiotycznej planecie. Dzikie Życie, nr 7 i 8/229 i 230, lipiec i sierpień 2013: 33.
-
Skubała P. 2013. Czy żyjemy na symbiotycznej planecie? Dzikie Życie, nr 6/228, czerwiec 2013: 33.
-
Skubała P. 2013. Symbioza w przyrodzie czymś osobliwym i nietypowym. Dzikie Życie, nr 5/227, maj 2013: 33.
-
Skubała P. 2013. Czy przyroda jest „czerwona od kłów i pazurów? Dzikie Życie, nr 4/226, kwiecień 2013: 33.
-
Skubała P. 2012. Moralny wymiar polowania. W: Gwiazdowicz D. J. (pod red.) „Problemy współczesnego łowiectwa w Polsce. Oficyna Wydawnicza G&P, s. 151-171. ISBN 978-83-7272-275-1
-
Skubała P. 2011. Etyczny wymiar ochrony zwierząt. W: Gwiazdowicz D. J. (pod red.). „Wybrane aspekty ochrony zwierząt. Wielkopolski oddział Polskiego Towarzystwa Leśnego, Oficyna Wyd. G&P, s. 41-52. ISBN 978-83-7272-259-1
-
Skubała P., Kukowka I. 2010. Zrozumieć przyrodę na nowo. 10 zasad jak uczyć o przyrodzie, by budować motywację do działań ekologicznych. Zeszyty Ekologiczne, Zeszyt 1. Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Bystra, ss. 103 ISBN 978-83-61453-04-8.
-
Skubała P. 2010. Różnorodność biologiczna w zrównoważonym świecie [Biological diversity in sustainable development]. W: Masztalski R. (pod red.) „HOMO NATURALIS - Człowiek, przyroda, przestrzeń w myśl rozwoju zrównoważonego. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, s. 25-31. ISBN 978-83-7493-572-2
-
Ogrodnik B., Kulik R., Skubała P. 2010. Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Śląski Ogród Botaniczny, Mikołów 2010, ss. 179. ISBN 978-83-925250-9-7.
-
Skubała P. 2009. Ekosystemy - w jakim stopniu od nich zależymy i jak nimi zarządzamy? [Ecosystems to what extent do we depend on them and how do we manage them?]. W: Skubała P. (pod red.) HOMO NATURALIS. Przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego. Word-Press, Katowice, 44-51. ISBN 978-83-88605-17-8
-
Skubała P., Kulik R. 2009. Ekologiczna wizja świata i człowieka. O związkach ekologii z psychologią. [Eco-friendly vision of the world and man. About interrelationships between ecology and psychology] W: Romanowska-Łakomy H., Kędzierska H. (pod red.). „Człowiek Integralny. Holistyczna wizja człowieczeństwa. ENETEIA, Wyd. Psychologii i Kultury, Warszawa., 235-246. ISBN 978-83-61538-04-2
-
Skubala P. 2007. Do We Live on the Symbiotic Planet? A Comment against “Nature Red in Tooth and Claw” In: D. Lorimer, L. Sosnowski (eds) “Towards a New Renaissance: Values, Spirituality and the Future”. Jagiellonian University Press, Kraków,  pp. 101-110. ISBN 978-83-233-2234-4
- Skubała P., Oziewicz M. 2006. Do We Live on the Symbiotic Planet? Ecological Principles of Life on Earth and Their Literary Implications. In: Justyna Deszcz-Tryhubczak and Marek Oziewicz (eds) Towards or Back to Human Values? Spiritual and Moral Dimensions of Contemporary Fantasy Cambridge Scholars Press, 146-156. ISBN 1904303730
-
Ryden L., Filho W.L., Skubała P., Kronlid D. 2002. Behaviour and the Environment. Ethics, Education and Lifestyle. In: Rydén, L., Migula, P and M. Andersson (eds.) Environmental Science, understanding, managing, preventing environmental impact in the Baltic sea basin. Uppsala University, Baltic University Programme, 632-663. ISBN 91-970017-0-8
-
Kulik R., Skubała P. 2002. Na ratunek Ziemi dwugłos psychologa i ekologa. W: Nakonieczny M., Migula P. (pod red.) Problemy środowiska i jego ochrony, część 10, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, 261-280.
-
Skubała P. 2001. W jakim świecie naprawdę żyjemy? W: Papuziński A., Hull Z. (pod red.) „Wokół Eko-filozofii Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, 369-374. ISBN 83-7096-425-7
-
Skubała P. 1999. Przyroda i etyka. W: Nakonieczny M., Migula P. (pod red.) Problemy środowiska i jego ochrony, część 7, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, 125-137.
-
Skubała P. 1998. Głęboka ekologia w edukacji ekologicznej. Dzikie Życie, miesięcznik stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot i Native Forest Network/Polska, 12/1: 13.
-
Skubała P. 1997. Czy delfin to fenomen w świecie zwierząt? Królestwo Przyrody, Wyd. „Śląsk sp. z o.o., 3, 28-30.
-
Skubała P. 1997. Szukając źródeł głębokiej ekologii, czyli co łączy naukę społeczną Indian, myśl chrześcijańską i ekologię naukową. W: Nakonieczny M., Migula P. (pod red.) Problemy środowiska i jego ochrony, część 5, Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Uniwersytet Śląski, Katowice, 133-151.
-
Skubała P. 1996. Environmental education - its crucial points and values. The Baltic Sea Project. Newsletter, Stockholm, 2: 38-39.
-
Skubała P. 1995. Wychowanie ekologiczne w przedszkolu. Wychowanie w Przedszkolu, 8: 458-465.
-
Skubała P. 1994. Wartości eko-etyki w edukacji dzieci i młodzieży. Edukacja Filozoficzna, Uniwersytet Warszawski Vol. 18: 179-185.
-
Skubała P. 1994. Filozofia praw zwierząt. W: Migula P., Nakonieczny M., Dąbrowska E. (pod red.) Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem, Katowice, część 2, TEMPUS CEFES JEP 2719: 17-26.

Konferencje dotyczące dzikiej przyrody i zwierząt:

- Konferencja „Las i zwierzyna – ścieżki kompromisu, organizator: Polskie Towarzystwo Leśne Oddzial w Szczecinku, Karnieszewice, 12 września 2013, referat: Skubała P. „Polowania a współczesny stan wiedzy biologicznej o zwierzętach (referat na zaproszenie organizatorów)
-
I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek Inny/Obcy Byt „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, organizator: Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Śląskiego, 8-9 maja 2013, referat: „Czy odkrycia nauk biologicznych mogą zmienić nasz stosunek do zwierząt? (wykład na zaproszenie organizatorów)
-
Seminarium naukowe „Lasy, leśnictwo a gospodarka leśna,  organizator: Wydział Leśny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Leśne, Oddział Wielkopolski, Poznań, 22 listopada 2012, referat: Skubała P. „Moralny wymiar polowania (referat na zaproszenie organizatorów)
-
Konferencja „Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt, organiztor: Instytut Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego, Kraków, 26 czerwca 2012, udział
-
Konferencja „Współczesne wyzwania edukacji ekologicznej w Polsce, organizator: Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła, Warszawa, 25-27 maja 2012, referat: Skubała P. „Jakiej edukacji ekologicznej potrzebujemy? Spojrzenie ekologa na współczesną edukację; referat: Skubała P. „Zrozumieć przyrodę na nowo. Dekalog trenera edukacji ekologicznej (referat na zaproszenie organizatorów)
-
Seminarium naukowe „Wybrane aspekty ochrony zwierząt, organizator: Polskie Towarzystwo Leśne, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań, 22 listopada 2011, referat: Skubała P. „Etyczny wymiar ochrony zwierząt (referat na zaproszenie organizatorów)
-
Społeczno-naukowa konferencja dla nauczycieli „Szkoły dla przyrody, czyli jak kształcić kompetencje kluczowe i chronić bogactwo lokalnej przyrody, organizator: Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot i Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, 14 marca 2009, referat: Skubała P. „Zrozumieć przyrodę na nowo jak nauczać o przyrodzie we współczesnej szkole
-
VI-th International Conference „Arthropods: chemical, psychological, biotechnological and environmental aspects”, organizator: Uniwersytet Wrocławski, Ochotnica Dolna, 21-26 czerwca 2009, referat: Skubała P. Invasive Reynoutria taxa as a contaminant of soil. Does it reduce abundance and diversity of microarthropods and damage soil habitat?
-
The 4th Global Environmental Youth Convention, organizator: Dubai Municipality, International Institute for Industrial Environmental Economics (IIIEE) – Uniwersytet Lund w Szwecji, Zjednoczone Emiraty Arabskie – Dubaj, 9-13 grudnia 2006, warsztaty: “Are we friends of the Earth?(na zaproszenie organizatorów)
- International Conference „Towards or Back to Human Values? Spiritual and Moral Dimension of Contemporary Fantasy”, organizator: Institute of English Studies, University of Wrocław, Wrocław, 7-10 kwietnia 2005, referat: Skubała P., Oziewicz M. „Do we live on the symbiotic planet? Ecology on the Principles of Life on Earth and their literary implications (referat na zaproszenie organizatorów)
-
International Conference „Towards a New Renaissance: Human Values, Spirituality and the Future”, organizator: Scientific and Medical Network (England), Jagiellonian University (Kraków), Kraków, 29-31 października 2004, referat: Skubała P. „Living on the symbiotic planet. A comment against nature red in tooth and claw
- Śląskie Seminarium Ochrony Środowiska, organizator: Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, Bytom, 7 czerwca 2002, referat: Skubała P. „Czy nowa etyka jest potrzebna?

-
II Ogólnopolska Konferencja Inter- i Transdyscyplinarna „Człowiek i Człowieczeństwo. Strategie bycia i stawania się Człowiekiem, organizator: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Pedagogiki i Wychowania Artystycznego, Wydział Biologii, Olsztyn, 22-24 czerwca 2001, referat oraz warsztat: Skubała P., Kulik R. Ekologiczna wizja świata i człowieka, czyli o związkach psychologii z ekologią, przewodnictwo sesji VIII pt. „Przyrodniczy i kulturowy kontekst drogi do Człowieczeństwa
-
Seminarium „Wybrane problemy z zakresu edukacji ekologicznej prowadzonej w szkole”, organizatorzy: Wydział Ekologii i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Jastrzębiu, Polski Klub Ekologiczny w Rybniku, Jastrzębie, 10 czerwca 1998, referat: Skubała P. Wartości eko-etyki w edukacji dzieci i młodzieży, 9 czerwca 1998, referat: Skubała P. „Wychowanie ekologiczne w przedszkolu.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego