Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Piotr Krupiński
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Filologiczny
Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Zainteresowania naukowe:


Historyk literatury i krytyk literacki. Cz
łonek Pracowni Badań nad Literaturą Zagłady Żydów, działającej w Żydowskim Instytucie Historycznym im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie. Jego badania naukowe obejmują studia nad Zagładą oraz szeroko pojęte rozważania zoofilologiczne (niekiedy zdarza się, że oba te nurty się przecinają). Autor monografii Ciało, historia, kultura. Pisarstwo Mariana Pankowskiego i Leo Lipskiego wobec tabu (Szczecin 2011, książka nagrodzona Zachodniopomorskim Noblem), współredaktor tomu (Inne) zwierzęta mają głos (Toruń 2011). Od 2003 do 2012 r. redaktor Szczecińskiego Dwumiesięcznika Kulturalnego „Pogranicza.  

Wybrane publikacje (zwi
ązane ze zwierzętami)

- „Ludzie zwierzętom...? O jeszcze jednym przypadku uniwersalizacji Zagłady, „Dyskurs. Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, nr 5.
-
Wstęp. Od redaktorów, w: (Inne) zwierzęta mają głos, red. D. Dąbrowska, P. Krupiński, Toruń 2011.
-
Marian Pankowski i Holocaust. Perspektywa entomologiczna, w: (Inne) zwierzęta mają głos, red. D. Dąbrowska, P. Krupiński, Toruń 2011.
-
„Róża i wieprz, czyli o wojnie widzianej spod podłogi, w: Kobiece wojny. Próba lektury, red. K.R. Łozowska, Szczecin 2011.  
-
Konferencyjne żywoty zwierząt. Sprawozdanie z konferencji „(Inne) zwierzęta mają głos, „Kultura Współczesna. Teorie. Interpretacje. Praktyka 2011, nr 1 [Przemyśleć przyrodę].
- Świat metafor owadzich w „Dziennikach czasu wojny
Zofii Nałkowskiej, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2013, t. 21: Kto się boi Zofii Nałkowskiej?
-
„Kronika getta warszawskiego” Emanuela Ringelbluma. Notatki na ruchomym marginesie, w: Adlojada. Biografia i świadectwo, red. J. Brejdak, D. Kacprzak, J. Madejski, B.M. Wolska, Szczecin 2014.
-
„Zwin” czyli mężczyzna jako mysz w pułapce libido. Parafraza psychoanalityczno-animalistyczna, „Gdańskie Czasopismo Humanistyczne Jednak Książki 2014, nr 2 (Zwierzęcość).  
-
Historia nie tylko jednego konia. Wyznania zawstydzonego mięsożercy (recenzja: Justyna Tymieniecka-Suchanek, Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych, Katowice 2013), „Gdańskie Czasopismo Humanistyczne Jednak Książki 2014, nr 2 (Zwierzęcość).
- История не только лошади „Nowaja Polsza” 2014, nr 7-8.
- Dom nad szczurami. O „Granicy” Zofii Nałkowskiej, w: Granice Nałkowskiej, red. A. Zawiszewska, Warszawa 2014.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego