Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. prof. UG Monika Rzeczycka
Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Katedra Rosjoznawstwa, Literatury i Kultury Rosyjskiej

Zainteresowania naukowe
Literaturoznawczyni, autorka prac po
święconych historii literatury i kultury rosyjskiej, tłumaczka. Od 1988 r. związana z Uniwersytetem Gdańskim. Ostania monografia: Wtajemniczenie. Ezoteryczna proza rosyjska końca XIX początku XX wieku (Gdańsk 2010), artykuł związany z dziejami biohumanistyki: „Minerał roślina zwierzę człowiek. Spirala kosmicznej ewolucji w rosyjskim piśmiennictwie ezoterycznym początku XX wieku. W: „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. I. „Od humanizmu do posthumanizmu. Red. J. Tymieniecka-Suchanek. Katowice 2014 (w druku).  
Kieruje Laboratorium Niedogmatycznej Duchowości (http://labspirit.fil.ug.edu.pl/), międzynarodową pracownią badawczą, skupiającą uczonych z Polski, Rosji, Ukrainy, USA, Niemiec oraz Szwecji. Współautorka i redaktorka serii „Światło i ciemność, obejmującej pięć tomów zbiorowych i trzy monografie autorskie, poświęcone dziejom ezoteryzmu w Rosji i w krajach Zachodu.

Zwierz
ęta…
Wegetarianka od kilkunastu lat (nieortodoksyjna, niestety). Stado rodzinne stanowi mąż Norbert (wegetarianin) i siedemnastoletnia kotka o wielu imionach (niewegetarianka). Obserwujemy i fotografujemy zwierzęta, przede wszystkim ptaki. Ulubione skrzydlate to: zimorodki, rudziki, strzyżyki oraz wszystkie krukowate. Miejscem o specjalnym znaczeniu, które odwiedzamy i eksplorujemy jest Nowa Zelandia, gdzie myślenie ekologiczne stało się religią państwową. Tam ludzie starają się naprawić wszystko, co skutecznie udało się im zniszczyć w ciągu ostatnich dwóch stuleci. Sprawy natury traktuje się w NZ bardzo serio: najważniejszym organem jest Ministerstwo Ochrony Środowiska (Department of Conservation). Inspirujący przykład dla takich barbarzyńców jak my.


 
 
 

„Nie jestem pluszakiem, jestem istotą myślącą

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego