Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Monika Żółkoś


Uniwersytet Gdański
Instytut Filologii Polskiej
Katedra Teorii Literatury i Krytyki Artystycznej

Zainteresowania naukowe:

Jej badania naukowe skupione są na humanistyce nieantropocentrycznej i teorii dyskursów postzależnościowych. Autorka książki Ciało mówiące. „Iwona, księżniczka Burgunda Witolda Gombrowicza (Gdańsk, 2002) i licznych publikacji dotyczących problematyki Animal Studies, krytyki postkolonialnej oraz badań nad płcią kulturową. Teatrolożka i krytyczka teatralna, regularnie publikuje w "Didaskaliach". Poza uniwersytetem nauczycielka jogi B.K.S. Iyengara.


Wybrane publikacje:
- Gombrowicz w świecie zwierząt, w: Trans-Polonia, pod red.  Z. Majchrowskiego, Gdańsk 2011.
-
Vouyeryzm ogrodu zoologicznego, „Didaskalia” 2012, nr 111.
- W torebce Paris Hilton. Rozważania o kondycji „zwierzęcego pieszczoszka, „Bliza 2013, nr 1 (14).
-
Obrazy Zagłady w twórczości Tadeusza Różewicza w perspektywie Animal Studies, w: (P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, Universitas, Kraków 2013.
-
K. Oliver, Prawo do milczenia, „Didaskalia” 2012, nr 111 [tłumaczenie fragmentu książki Kelly Oliver "Animal Lessons. How They Teach Us to Be Human"]
-
Teatr zwierzęcej śmierci, „Didaskalia 2014, nr 119.
-
W pułapce antropocentryzmu. Rozważania o powieści Michela Fabera „Pod skórą, „Jednak Książki 2014, nr 2.
-
Portret owada. Sztuka Cornelii Hesse-Honegger. W: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. I. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2014 (w przygotowaniu).


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego