Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Magdalena Kokoszka


Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny
Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego
Zak
ład Teorii Literatury

Interesuje ją wyobraźnia formotwórcza poszukująca wzorców w przyrodzie, przede wszystkim genologia form rodzajowych bloku silva (z łac. silva las, bór; drzewo opałowe, budulec; przen. wielki zapas), w szczególności literackie antologie (z gr. anthología zbiór kwiatów; bukiet). Badała też „tropy zapachowe w literaturze jako wyzwania rzucone słowu i wyobraźni (m.in. na przykładzie twórczości Bolesława Leśmiana, Juliana Tuwima, Juliana Przybosia), a także towarzyszącą im refleksję na temat prajęzyka zapachów oraz węchu, traktowanego jako swoista pozostałość ewolucji, jako zmysł marginalizowany w środowisku społecznym, animalny.
Brała udział w projektach badawczych i seminariach dedykowanych zwierzętom, organizowanych przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej UŚ, Miejski Dom Kultury „Batory w Chorzowie, Studenckie Koło Krytyki Ekologicznej UŚ („Medium Mundi VII: Zwierzęta i ludzie 2010, „Ptaki 2014).

Autorka książki poświęconej „zadrzewnej antologii Tymoteusza Karpowicza (Antologia niemożliwa. Przypadek „Słojów zadrzewnych Tymoteusza Karpowicza. Katowice 2011) i artykułów o mikroświatach owadzich Bolesława Leśmiana oraz Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. Owady miałyby być bohaterami jej kolejnej książki.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego