Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Małgorzata Rutkowska



Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
w Lublinie

Instytut Anglistyki
Zakład Literatury i Kultury Amerykańskiej

Zainteresowania naukowe:

Studia nad zwierzętami, posthumanizm, przedstawienia i symbolika zwierząt w literaturze amerykańskiej, relacja człowiek – zwierzęta domowe, współczesna memuarystyka amerykańska, literatura podróżnicza.

Wybrane publikacje
:

- “Travelers and Their Faithful Companions: Dogs in Contemporary American Travel Books.” [w:] Animal Magic: Essays on Animas in the American Imagination, ed. J. Nyman and C. Smith, University of Joensuu Studies in Literature 11, Joensuu 2004, s. 124-136.

- „Vultures and Hyenas as Harbringers of Death in Twentieth-Century American Fiction.” [w:] (Non)omnis moriar. Cultural and Literary Discourses of Death and Immortality, red. I. Wawrzyczek, A. Kędzierska, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012, s.151-157.
- „’Extended Consciousness:’ the Landscape of Dog-human Relations in Recent American Dog Memoirs.” [w:] Americascapes: Americans in/and their diverse sceneries, red. E. Bańka, M. Liwiński, K. Rusiłowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013, s. 59-68.

- Odmienna świadomość? Zwierzę jako narrator w powieściach V. Klinenborga i Ch. Sieberta [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1 Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. J. Tymieniecka- Suchanek, Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014 (w druku).

- Zwierzęta mają głos. Rozważania o ludziach i zwierzętach we współczesnych powieściach amerykańskich [w:] Emancypacja zwierząt. T. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014 (w druku).


Udział w konferencjach:
- 2012 Minding Animals Conference. Utrecht University, Holandia.
- 2013 Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, Sosnowiec, Uniwersytet Śląski.
- 2014 Animals and Their People. The Fall of the Anthropocentric Paradigm. IBL PAN Warszawa.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego