Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. Katarzyna Gadomska
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki
Zakład Literatury i Kultury Francuskiej i Frankofońskiej

Zainteresowania naukowe i publikacje:
           W pracy badawczej łączy dwie pasje ekologię z fantastyką. Prowadzi studia nad tzw. neofantastyką ekologiczną, której przedstawicielem jest francuski pisarz Jean-Pierre Andrevon. Jego twórczości poświęciła artykuły (np. «La nouvelle fantastique au XX e siècle: le cas de Jean-Pierre Andrevon» in: Echo des Etudes Romanes, Vol.1 Num.2, Ceske Budejovice 2005, s. 63-73) oraz monografię («La prose néofantastique dexpression française aux XX e et XXI e siècles». Wydawnictwo UŚ, Katowice, 2012). Autorka studium Post i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i „nowej. W: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. I. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Red. J. Tymieniecka-Suchanek. Wydawnictwo UŚ, Katowice 2014 (w przygotowaniu).
           
Promotorka prac licencjackich i magisterskich z zakresu ekologii, etologii oraz ekokrytyki. Ostatnia z nich to praca magisterska Bogny Ryłko (języki stosowane) pt. „Wybrane kwestie etologiczne w literaturze anglo- i francuskojęzycznej.

Zwierz
ęta…
Wielbicielka zwierząt, zwłaszcza psów. Ma uroczego kundelka o imieniu Kemoc.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego