Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Lic. Kalina Jaglarz

Studentka filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach.

Działaczka Stowarzyszenia na
Rzecz Ochrony Środowiska Naturalnego EMEKO.

Obroniła pracę licencjacką o twórczości Tadeusza Nowaka

      Przewodnicząca Studenckiego Koła Krytyki Ekologicznej przy Zakładzie Teorii Literatury UŚ. Współorganizatorka warsztatów ekologicznych Bokashi. Organizowała seminarium Człowiek Ziemi (2012) wraz z Kołem Naukowym Folkloroznawców UŚ i Zakładem Teorii i Historii Kultury UŚ, współorganizowała interdyscyplinarne seminaria poświęcone zwierzętom: Wilki (2013) (gośćmi członkowie Stowarzyszenia dla Natury "Wilk") oraz Ptaki (2014) wraz ze Studenckim Kołem Krytyki Ekologicznej i Zakładem Teorii Literatury UŚ (gośćmi: Zenon Kruczyński oraz Kampania "Niech Żyją!" – w przygotowaniu tom poseminaryjny), uczestniczyła w seminarium "The high white world. Tropami Kennetha White’a i geopoetyki" (2014) organizowanym przez Koło Naukowe Komparatystyki i Geopoetyki UŚ wygłaszając esej o pszczołach i "nowej wizji lasu".

      Wegetarianka, obserwatorka ekosystemów, zafascynowana Aldo Leopoldem, Hrabalem, piciem zielonej herbaty, zgłębianiem mikrokosmosów łąk i lasów.

Publikacje:
Filolog i wilk [w:] „Dzikie Życie” 2013, nr 3/225; Współpraca redakcyjna: Wilki i ludzie. Małe Kompendium Wilkologii. Pod red. D.  Ziółkowskiej , E.  Wieczorkowskiej . Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2014; artykuł: Lupus in fabula [w:] Wilki i ludzie. Małe Kompendium Wilkologii. Pod red. D.  Ziółkowskiej , E.  Wieczorkowskiej . Wyd. grupakulturalna.pl, Katowice 2014.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego