Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. Justyna Tymieniecka-Suchanek
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej w Sosnowcu
Zakład Historii Literatury Rosyjskiej

Zainteresowania naukowe:

Literatura, filozofia, sztuka i kultura rosyjska z perspektywy Animal Studies, naukowa kondycja bioetyki w Rosji, ekokrytyka, etologia zwierząt, ekoetyka, ekofilozofia, zoosemiotyka. Autorka 2 monografii, współ- i redaktorka 3 monografii zbiorowych, opublikowała kilkadziesiąt artykułów i recenzji naukowych. Jest członkiem Pracowni na rzecz Wszystkich Istot.


Interesuje się psychologią zwierząt, zwłaszcza umiejętnością nawiązywania kontaktów ludzi (zoologów, etologów i in.) z dzikimi zwierzętami o charakterze spektakularnym, np. komunikacja międzygatunkowa z lwami (działalność Kevina Richardsona z RPA), rekinami (dokonania Michaela Rutzena z RPA) lub krokodylami (20-letnia przyjaźń z krokodylem Gilberta Shedena z Kostaryki).Wybrane publikacje naukowe:
Monografia:
Literatura rosyjska wobec upodmiotowienia zwierząt. W kręgu zagadnień ekofilozoficznych. Katowice 2013, ss. 376.
Redakcja i słowo wstępne:
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny. Katowice 2014 (w druku).
Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 2. Od humanizmu do posthumanizmu. Katowice 2014 (w druku).  


Artykuły:
- Zwierzę jako podmiot. Próba rekonesansu badawczego z omówieniem „Lwa świętego Hieronima” Zofii Kossak. W: Z dziejów podmiotu i podmiotowości w literaturach słowiańskich XX wieku. Red. B. Czapik-Lityńska i M. Buczek. Katowice 2005, s. 151–167.
- Czy koń ma świadomość, czyli „Szmaragd” Aleksandra Kuprina. W kręgu wątków ekofilozoficznych. W: Literatury wschodniosłowiańskie w kręgu europejskich idei estetyczno-filozoficznych. Red. A. Wieczorek. Opole 2007, s. 97–106.
- Egzystencja zwierzęcia-(nie)rzeczy. „Bystronogi” Lwa Tołstoja w ujęciu ekozoficznym. W: Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich. Red. B. Stempczyńska i J. Tymieniecka-Suchanek. Katowice 2009, s. 41–54.
- Kiedy zwierzę umiera… Uwagi na marginesie wybranych „Opowiadań kołymskich” Warłama Szałamowa. W: Szkice opisowe i komparatywne. Literatura i język. Red. M. Michalska-Suchanek. Gliwice 2010, s. 105–114.
- Czy człowiek może współczuć świni? O rosyjskich wizerunkach literackich sus domesticus. W: W kręgu literatury i języka. T. III. Red. M. Michalska-Suchanek. Gliwice 2012, s. 65–74.
- Wiara w cudowną przemianę (Interpretacja semantyczna tekstu utworu poetyckiego Aleksandra M. Dobrolubowa „O przymierzu ze zwierzętami”). W: Language And The Environment I. Red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek. Gliwice 2013, s. 315–323, online [dostępne na stronie internetowej: http://gwsp.gliwice.pl/www/files/Wydawnictwo/Language_And_The_Enviromen_I.pdf]
- Anty-sztuka życia, czyli człowiek jako myśliwy i zwierzyna łowna. Rozważania na marginesie „Ojcze nasz” Anatolija Sudariewa. „Anthropos?” 2013, nr 20-21, s. 288–300, online http://www.anthropos.us.edu.pl/texty/tymieniecka.htm   
- O psich kloszardach w przestrzeni miejskiej. Na materiale opowiadania Anatolija Kima „Oczy bezdomnego psa”. „Rusycystyczne Studia Literaturoznawcze”. T. XXIII. Pejzaż w kalejdoskopie. Obrazy przestrzeni w literaturach wschodniosłowiańskich. Red. H. Mazurek i J. Gracla. Katowice 2013, s. 84–101.
- Коммуникация между человеком и животными в контексте зоосемиотики Юрия Лотмана и в русcкой литературе. „XVIII Царскосельские чтения”. Материалы международной научной конференции 22–23 апреля 2014 г. Общая ред. В.Н. Скворцов. Т. 1. Отв. ред. Л.М. Кобрина. Редколлегия: С.И. Алаторцев, Л.Л. Букин, В.А. Веременко и др. Санкт-Петербург 2014, с. 306–314.
- Arcybaszew, śmierć i mucha. O „Sali nieuleczalnie chorych” słów kilka. W: Językowe / tekstualne / kulturowe praktyki choroby w literaturze. Red. V. Mantajewska. Katowice 2014 (w druku)
- „…одержима духом анимализма”: Биоцентризм в русской литературе (Борис Рябинин). W: Природные стихии и явления в русской литературе и фольклоре. Ред. А.И. Смирнова, И.Н. Райкова. Москва 2014 (w druku).
- Шаламов в контексте экоэтических проблем и поисков. B: Закон сопротивления распаду. Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века. Ред. Л. Бабка, А. Гаврилова, С. Соловьёв. Praga (w druku)
- Moralność (o) zwierzęca(tach). Rozważania i interpretacje z rosyjskimi utworami w tle. W: Moralność – formy obecności. Red. U. Michalik, M. Michalska-Suchanek. Gliwice 2014 (w druku).
- Interakcja i porozumienie międzygatunkowe. Przypadek: człowiek – lew. „Wakat” 2014, nr 1-2 (24-25) (w druku)
- Rosyjska „teologia zwierząt” w ujęciu Tatiany Goriczewej. Rekonesans badawczy. W: Opór – protest – wykroczenie. Red. Ł. Janicki, J. Wach. Lublin (złożone do druku)
- „Animal Studies” как направление в современном и польском литературоведении. B: „XIII Виноградовские чтения: Текст, контекст, интертекст”. Отв. ред. И.Н. Райкова. Редколлегия: И.А. Беляева, С.А. Васильев, С.А. Джанумов, М.Б. Лоскутникова, И. И. Матвеева, М.Г. Павловец, Е.Ю. Полтавец. Moskwa 2014 (złożone do druku).
- Trzeba (za)bić to zwierzę… Homo crudelis w rosyjskiej publicystyce początku XX w. W: Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? Red. A. Barcz i D. Łagodzka. Warszawa (złożone do druku)
- Eto/biologia w dyskursie (zoo)semiotycznym. W: Biological turn. Idee biologii w naukach humanistycznych. Red. D. Wężowicz-Ziółkowska. Katowice (złożone do druku)


Udział w wybranych konferencjach:

- 14-15 V 2008 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Tekst – rzecz – egzystencja w literaturach słowiańskich”, Katowice Uniwersytet Śląski.
- 20-21 I 2009 Zagraniczna Konferencja Naukowa w Czechach. „Dialog kultur V”. Mezinárodní vědecká slavistická konference Hradec Králové.
- 25 III 2013 I Edycja Międzynarodowej e-Konferencji, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości „The First International Language And The Environment E-conference (LATEec)”.
- 08-09 V 2013 I Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Człowiek – Inny/Obcy Byt” pt. „Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny”, Sosnowiec Uniwersytet Śląski (2 referaty: Czy może istnieć świat bez zwierząt? O antyutopii „Ojcze nasz” Anatolija Sudariewa w aspekcie posthumanistycznym; O komunikacji międzygatunkowej. Przypadek: człowiek – lew).
- 16-17 V 2013 II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Wspólne drogi” na temat „Opór – protest – wykroczenie”, Pałac Czartoryskich w Lublinie (siedziba Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, oddział Polskiej Akademii Nauk w Lublinie), organizator UMCS i LTN.
- 17-19 IX 2013 Zagraniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Закон сопротивления распаду. Особенности прозы и поэзии Варлама Шаламова и их восприятие в начале XXI века”, Национальная библиотека Чешской Республики Славянская библиотека, Институт исследования тоталитарных режимов, Сайт Shalamov.ru; Praga.
- 15-17 X 2013 XIII Zagraniczna Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa z cyklu „Виноградовские Чтения” pt. „Текст, контекст, интертекст”; Московский городской педагогический университет; Moskwa.
- 12-14 III 2014 Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu?”, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa.
- 16 IV 2014 Interdyscyplinarne Seminarium nt. „Ptaki”, Organizator: Studenckie Koło Krytyki Ekologicznej, Zakład Teorii Literatury UŚ, Katowice (referat pt. Wiersz „Gołębie” W. Szałamowa. Próba lektury z wątkami ornitologicznymi w literaturze rosyjskiej).
- 22-23 IV 2014 XVIII Zagraniczna Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Царскосельские чтения”. Ленинградский государственный университет им. А. С. Пушкина, Sankt Petersburg.
- 22-23 V 2014 Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Biological turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej”. Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Uniwersytet Śląski w Katowicach.
- 12 VI 2014 II Konferencja Naukowa „Współczesne problemy filozofii środowiskowej”. Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW w Warszawie.
- 17 VI 2014 Seminarium Naukowe „Moralność – formy obecności”, GWSP w Gliwicach.


ZWIERZĘTA

Towarzyszyły mi od dzieciństwa przygarnięte chore ptaki, bezpański kundel i papugi, potem kot (znaleziony przez stewardesę w luku bagażowym samolotu relacji Polska – Grecja, przygarnięty i przemycony nielegalnie do kraju) i… szczury laboratoryjne (w liczbie 5). W ostatnich latach jestem miłośniczką bulterierów, byłą właścicielką Saby i obecną – Harry’ego. Na każdego napotkanego obcego bulteriera reaguję z nadmierną egzaltacją (jak na zdjęciu wyżej). Właśnie te ekscentryczne z urody i zachowania psy zaprowadziły mnie do wspaniałej książki J. Carrolla
"Kraina Chichów". Moje bulteriery i okładka książki, którą każdy powinien przeczytać:

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego