Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Mgr Iwona Zdanowicz


Uniwersytetu w Białymstoku
Wydział Filologiczny

Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej
Katedra Rosyjskiej Literatury Współczesnej


Zainteresowania naukowe:
literatura rosyjska wobec problemów ekologii, humanizm ekologiczny, transhumanizm, filozofia przyrody

Spis publikacji (pod nazwiskiem Ostaszewska)
:
Literatura rosyjska wobec problemów ekologii. Rekonesans, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2010, T. 10, s. 305–318.

Человек и природа в „Экологическом романе С. П. Залыгина”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2011, T. 11, s. 43–56.


Elementy humanizmu ekologicznego w prozie „wiejskiej”, „Studia Wschodniosłowiańskie”, Białystok 2012, T. 12, s. 107–115.


Religijno-filozoficzny kontekst problemów ekologicznych w twórczości publicystycznej Wiktora Astafjewa, [w:] Антропология литературы: методологические аспекты проблемы, Grodno 2013, cz. 3, s. 274–281.


Publikacja w druku: Аспекты трансгуманизма в повести А. и Б. Стругацких „Волны гасят ветер”. Artykuł ukaże się w monografii Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny, pod red. J. Tymienieckiej-Suchanek, Katowice 2014.


Udział w konferencjach:
Udział w Konferencji Naukowej Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny organizowanej przez Zakład Historii Literatury Rosyjskiej Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UŚ; 8
-9 maja 2013 r., Sosnowiec.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego