Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Iwona Gralewicz-Wolny
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wydział Filologiczny

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego
Zakład Teorii Literatury

Zainteresowania i publikacje naukowe:
Autorka książek poświęconych polskiej literaturze współczesnej (Pisz o milczeniu. Świat poetycki Anny Kamieńskiej. Katowice 2002; Ja czytam, ty czytasz... Dziesięć szkiców o poezji i prozie. Katowice 2011; Poetka i Świat. Studia i szkice o twórczości Wisławy Szymborskiej. Katowice 2014) oraz literaturze dla dzieci i młodzieży (Uwolnić Pippi! Twórczość dla dzieci wobec przemian kultury. Katowice 2013, wspólnie z Beatą Mytych-Forajter).

Uczestniczka seminarium Zoofilologia (grudzień 2010) zorganizowanego w ramach spotkania „Zwierzęta i ludzie” z cyklu Medium Mundi, na którym wygłosiła referat nt. „My jesteśmy mole książkowe...”. Lektura jako bibliofagia oraz I Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej z cyklu „Człowiek – Inny/ Obcy Byt”: Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny (maj 2013), na której wystąpiła z referatem pt. Fatyga łodygi. Wisława Szymborska wobec milczenia roślin.


Zwierzęta…
Prywatnie współlokatorka 2 kotów brytyjskich krótkowłosych o imionach Chelsea i Elvis.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego