Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. prof. UAM Honorata KorpikiewiczUniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Instytut Filozofii

Astronom, fizyk, filozof, kulturoznawca, podróżnik,
pisarka, autorka wielu fotografii przyrodniczych w
książkach, podręcznikach szkolnych i czasopismach.


Zainteresowania naukowe:
Filozofia Przyrody, etyka patocentryczna, Animal Studies, biokomunikacja, etologia, kosmoekologia, kosmologia, meteorytyka, hipnologia, filozofia nauki. Autorka 23 monografii (naukowych, popularnonaukowych, podróżniczych, science-fiction,) oraz ponad 300 artykułów (wykaz publikacji zamieszczony na końcu).

Zwierzęta…
„Od zawsze” ze zwierzętami, mam konie, osły, psy, koty, dochodzące jeże i koty oraz dochodzącego... odyńca. Jestem Strażnikiem Ochrony Przyrody i członkiem TOZ, a w przeszłości Inspektorem TOZ, wspomagam schroniska, przygarniam bezdomne zwierzęta, uczestniczę w akcjach społecznych na rzecz zwierząt, prowadzę prelekcje dla publiczności i wykłady dla studentów na temat „Biokomunikacja. Jak zwierzęta porozumiewają się ze światem”.

Jestem wegetarianką ze skłonnością do witarianizmu, zasłużonym Honorowym Krwiodawcą (oddała 65 l. krwi).

 
 

Publikacje naukowe:
książki opublikowane przed doktoratem :


- INSTRUKCJA DLA OBSERWATORÓW METEORÓW, PTMA, Kraków 1978 (Wyd. I).

- ZAGADKA METEORYTU MORASKO, KAW Poznań, 1979 (s.117,il), współaut. z A. Dzięczkowskim

- TAJEMNICE NIEBA, KAW, Warszawa, 1985 (s. 80, il), ISBN 83-03-00748-3; ISBN 83-03-00749-1.
- INSTRUKCJA DLA OBSERWATORÓW METEORÓW, PTMA, Kraków, 1985 (II wyd.)


Książki opublikowane po doktoracie z nauk fizycznych (dziedzina – astronomia):


- SPADAJĄCE GWIAZDY, CZYLI RZECZ O METEORACH I METEORYTACH, KAW Poznań, 1988, (s.258,il.) (monografia), ISBN 83-03-02272-5

- NIEBO JEST W NAS. SZKICE Z POZNANIA NIEBA Książka i Wiedza, Warszawa, 1989,(s.302), ISBN -03-85-11960-2
- OPOWIEŚCI O DAWNEJ ZIEMI, KAW Warszawa, 1989 (s.81, il), ISBN 83-03-02926-6

- VADEMECUM ROBINSONA, Wydawnictwo PTTK Kraj, 1991, (s.148, współaut. z M. Korpikiewicz), ISBN 83-7005-272-X
- SMUTNE NIEBO, Poznań 1991, (s.245) (opowiadania s-f)
- HIPNOZA I SUGESTIA Poznań, 1992, (s.274, il), ISBN 83-00-03644-X
- KOSMOGENEZA. CZŁOWIEK W UKŁADZIE PLANETARNYM SŁOŃCA Andromeda, Poznań, 1996 (s. 180, il) (skrypt dla studentów filozofii), ISBN 83-7112-189-X
- MUCHOZOL  Andromeda, Poznań, 1996 (s.160) (powieść s-f), ISBN 83-203-3373-3
- KOSMICZNE RYTMY ŻYCIA. WSTĘP DO KOSMOEKOLOGII. Książka i Wiedza, Warszawa, 1996, (s.190, il), ISBN 83-05-12800-8

- ALTERNATYWY I PRZEWARTOŚCIOWANIA WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII NAUK (współred. z E. Piotrowską), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań, 1997, s.164, ISBN 83 7092-027-6
- KONCEPCJA WZROSTU ENTROPII A ROZWÓJ ŚWIATA, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Filozofia i Logika nr 79, Poznań, 1998, s.219, ISBN 83-232-0897-2


Książki opublikowane po habilitacji z nauk społecznych (dziedzina – filozofia):

- MATEMATYKA - JĘZYK - PRZYRODA. (współred. z. E. Piotrowską), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2000, s.242, ISBN 83-7092-057-8

- KOSMOGENEZA. CZŁOWIEK W UKŁADZIE PLANETARNYM SŁOŃCA. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2000. Podręcznik dla studentów filozofii. Wyd. II zmienione i rozszerzone, s. 167, il., ISBN 83-232-0986-3

- WOLNOŚĆ, NIESWIADOMOŚĆ I PRAWA FIZYKI, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, t. 74, Poznań 2000, s. 186, ISBN 83-7092-065-9

- CZŁOWIEK – ZWIERZĘ - CYWILIZACJA. ASPEKT HUMANISTYCZNY (red.), Prodruk, Poznań 2001, ISBN 83-88518-21-6

- KOSMOEKOLOGIA Z ELEMENTAMI ETYKI HOLISTYCZNEJ. HIPOTEZA GAI-URANOSA, Prodruk, Poznań 2002, s. 321, ISBN 83-88518-48-8

- KOSMOEKOLOGIA – OBRAZ ZJAWISK, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2006, s. 204, ISBN 83-232-1620-7
- BIOKOMUNIKACJA. JAK ZWIERZĘTA POROZUMIEWAJĄ SIĘ ZE ŚWIATEM, /podręcznik do biokomunikacji/, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2011

- CENTRUM. UNIWERSYTECKI PARK HISTORII ZIEMI w Poznaniu, (współaut.) Wydawnictwo Kontekst, Poznań 2011

- PROFESOR BOHDAN KIEŁCZEWSKI 1912-1998, Twórca kosmoekologii na tle historii dyscypliny, (współautorstwo),  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2013

Rozdziały w książkach:

-Krzywda Urojona [w:] Krzywda. Zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki,  Podręcznik Akademicki, red. W. Tulibacki, Olsztyńska Szkoła Wyżśza im. J. Rusieckiego, Olsztyn 2003, ISBN 83-89067-08-0

- Psychologia – hasła [w:] Poradnik Encyklopedyczny Europa, Europa, wyd. Kurpisz i s-ka, 2005
- Człowieczeństwo i świat naturalny/ hasło/, [w:] Zrównoważony rozwój. Sprawiedliwy handel. Przewodnik dla nauczycieli, red. J. Powałowska, (s. 19), Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Poznań, 2013


Artykuły naukowe i popularnonaukowe (chronologicznie)

- Obserwacje. Turnus obserwacyjny we Fromborku, Urania 10 1972

- Jak brzmiał tytuł dzieła Kopernika? Urania 6 1974
- O uczniu Kopernika słów parę. Urania 12 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. Gwiazda ze złotym warkoczem. Świerszczyk 11 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. Spadające gwiazdy. Świerszczyk 14 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. Na Srebrnym Globie. Świerszczyk 21 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. O gwiazdach. Świerszczyk 30 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. Słońce. Świerszczyk 34 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. Słoneczna rodzina. Świerszczyk 37 1974
- Gawędy o niebie i Ziemi. Ziemia-błękitna planeta. Świerszczyk  50 1974
- Badanie wieku rojów meteorowych. Postępy Astronomii 1 1975
- 20-lecie fromborskiego Oddziału PTMA, Urania 3 1975
- Observation of the maximum Perseid. The Astronomical Reports Vol.II 1975
- J. Sikorski- Prywatne życie Mikołaja Kopernika (recenzja) Urania 3 1975
- Stanowisko archeologiczne w Odrach jako megalityczne obserwatorium astronomiczne. Biuletyn Zjazdu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 1975
- Gawędy o niebie i Ziemi. Zabawa w kometę. Świerszczyk 22 1975
- Gawędy o niebie i Ziemi. Noce Pana Astronoma. Świerszczyk 33 1975
- Gawędy o niebie i Ziemi. O tym jak lądy wypłynęły z wnętrza Ziemi. Świerszczyk 35 1975
- Gawędy o niebie i Ziemi. O wędrówkach kontynentów. Świerszczyk 40 1975
- Gawędy o niebie i Ziemi. Do mycia, do ozdoby i pisania na tablicy . Świerszczyk 50 1975
- Distribution of the meteoritic and meteor dust in the region of the fall meteorite Morasko, UAM seria astronomia nr2, 1976 ( współaut).
- Turnus szkoleniowo-obserwacyjny we Fromborku, Urania 1 1976
- Z życia poznańskiego Oddziału PTMA Urania 4 1976
- Obserwations of the Solar eclipse of 26 IV 1976. The Astronomical Reports Vol.III 1976
- Kosmogonia ciał meteorowych. Urania 2 1976
- Meteory Urania 3 1976
- Spadek meteorytów i kratery meteorytowe. Urania 4 1976
- Meteoryty Urania 5 1976
- Obserwacje. Poznańska wyprawa „Zaćmienie 76” Urania 9 1976
- Gawędy o niebie i Ziemi. Bursztynowa opowieść. Świerszczyk 4 1976
- Gawędy o niebie i Ziemi. Olbrzymy dawnych epok. Świerszczyk 8 1976
- Gawędy o niebie i Ziemi. O wielkim lodzie, który przyszedł z północy. Świerszczyk 14 1976
- Gawędy o niebie i Ziemi. Opowieść o człowieku jaskiniowym. Świerszczyk 18 1976
- Computing the meteors orbit. Program ORMET. UAM seria astronomia nr 3 1977.
- Deszcz meteorytowy Morasko. Wszechświat 7-8 1977
- Komunikat Głównej Rady Naukowej PTMA Urania 5 1977
- Polish Solar Eclipse Expedition. Sky and Telescope Vol.54 N.5 1977
- Gawędy o niebie i Ziemi. O górach, wietrze, deszczu i strumieniach. Świerszczyk 8 1977
- Specjalistyczny turnus obserwatorów meteorów, Urania 12 1977
- Meteoritic Shower Morasko. Meteoritics Vol.13 N.3 1978
- Radiants of Meteor Streams. Journal of the British Meteor Society, Vol.9.N.1. 1978
- New radiant of meteor stream in Libra. The Astronomical Reports Vol.IV 1978
- Observations of meteor streams. The Astronomical Reports Vol.IV 1978
- Visual minima of the Eclipsing Binares. The Astronomical Reports Vol. IV 1978
- Działalność obserwacyjna Centralnej Sekcji Obserweatorów Meteorów, Urania 7 1978
- Komunikat Głównej Rady Naukowej PTMA Urania 8 1978
- Z historii meteorytyki. Urania 9 1978
- Astronomia Anaksagorasa. Urania 12 1978
- Meteoritnyj dożd’ Morasko. Astronomiczeskij Wiestnik Akademii Nauk ZSRR T.XII N.3 1978
- Spadek meteorytów i kratery meteorytowe. Postępy Astronomii 4 1978
- Radiants of Meteor Streams. Journal of the British Meteor Society Vol.10.N.1 1979
- Miłośnicy nieba zza oceanu, Urania 2 1979
- Raport o stanie badań krateru meteorytowego we Fromborku. Urania 3 1979
- Obserwacja jasnego bolidu w dniu 29 VIII 1978. Urania 6 1979
- Kratery na Księżycu i na Ziemi. Urania 8 1979
- Ewolucja małych ciał Układu Słonecznego. Postępy Astronomii 4, 1979
- The shower Morasko. Solar System Research 12 1979
- Krater meteorytowy we Fromborku. Wszechświat 1-2 1979
- New Polish Meteoritic Crater Frombork. Meteoritics Vol.15 N.1.1980
- Perspektywy astrologii naukowej. Problemy Astrologii 1980
- Orbital elements of the Perseid Stream. Journal of the British Meteor Society Vol.10 N.2.1980
- Płaszczyzna radiacji strumienia Perseid. Postępy Astronomii 2, 1980
- Kratery meteorytowe. Problemy 8 1980
- Ufo nad Polską? Urania 1 1980
- Jeszcze o "sierpniowym Ufo" Urania 3 1980
- Jasny bolid z 1 IX 1979 Urania 3 1980
- Nowy krater meteorytowy we Fromborku -"Frombork B".
- The Chain meteorite fall. Journal of the British Meteor Society Vol.11 N.4 1981
- The distribution of meteoritic dust around the meteoric crater Frombork. The Astronomical Reports Vol.V 1981
- Meteoric dust in different regions of Poland. The Astronomical Reports Vol. V 1981
- Wypadki taternickie a endogenne rytmy organizmu Problemy Astrologii 1981
- Astronomiczne podstawy astrologii. Problemy Astrologii 1981
- Radiants of meteor streams.The Astronomical Reports Vol.VI 1981
- Pochodzenie Układu Słonecznego. Przegląd hipotez kosmogonicznych. Wszechświat 10 1981
- Na 400-lecie kalendarza gregoriańskiego. Problemy Astrologii 1982
- Uwagi o metodologii astrologii. Problemy Astrologii 1982
- Wpływ Słońca na biosferę. Problemy Astrologii 1982
- Radiants of meteor streams. Journal of the British Meteor Society Vol.12 N.3 1982
- 25 lat Wielkopolskiego Parku Narodowego. Wszechświat 3 1983
- Wpływ Księżyca na biosferę. Problemy Astrologii 1983
- Komety w astrologii. Problemy Astrologii 1983
- Mitologia wiedzy o niebie. Problemy Astrologii 1984
- Determinizm i gwiazdy. Problemy Astrologii 1984
- Astronomiczny sens domów horoskopu i wyznaczanie domów na półkuli południowej. Problemy Astrologii 1984
- Cometae pestiferi. O astrobiologicznej hipotezie Hoyle`a i Wickramasinghe. Problemy Astrologii 1985
- Mikołaj Kopernik a astrologia. Problemy Astrologii 1985
- Spadające gwiazdy- mity i symbole. Problemy Astrologii 1985
- Cywilizacja kamienia niebieskiego Urania 9 1986
- O sugestywnym działaniu diagnozy i prognozy. Problemy Astrologii 1986-1987
- Okrąg i koło- symbole Słońca. Problemy Astrologii 1986-1987
- Argumenty na rzecz hipotezy o wirusach z nieba?. Problemy Astrologii 1986-1987
- P. Jakes- Posłańcy Kosmosu (recenzja) Urania 3 1987
- Radianty cz. I Urania 11 1987
- Radianty cz. II Urania 12 1987
-  Radiants of meteor streams. Journal of the British Meteor Society Vol.19 N.1 1988
- Hipnoza cz. I. Zjawiska tajemne? Problemy Zjawisk Nieznanych, 5-35 1988 Poznań
- Hipnoza cz. III Historia rozwoju hipnoterapii. Problemy Zjawisk Nieznanych  6-36 1988 Poznań
- Hipnoza cz. III Co to jest hipnoza? Problemy Zjawisk Nieznanych 7-37 1988 Poznań
- Astrologiczne kanony lecznictwa ludowego. Problemy Astrologii 1988-1989
- Wpływ promieniowania kosmicznego i pól na organizm. Problemy Astrologii 1988-1989
- Wielkie zderzenia i ich wpływ na życie na Ziemi. Problemy Astrologii 1988-1989
- O polskiej nazwie gwiazdozbioru Vulpecula. Problemy Astrologii 1988-1989
- "Spotkanie z astrologią", czyli astrologia w aspekcie kulturowym (recenzja) Problemy Astrologii 1988-1989
- M. Zbik -Tajemnice kamieni z nieba (recenzja) Urania 2 1988
- W. Bronsztejn- Meteory, meteoryty, meteoroidy (recenzja) Urania 2 1988
- Psychologiczny wymiar Ufo. Wszechświat 2 1989
- Człowiek w hipnozie. Oświata i Wychowanie N.40 1989, Warszawa
- Różne aspekty astrologii. Oświata i Wychowanie N.40, 1989
- UFO-materializacja świadomości? Oświata i Wychowanie, N.42, 1989, Warszawa
- Lis czy lisica, czyli o gwiazdozbiorze Vulpecula. Urania  9 1990, Kraków.
- Człowiek w hipnozie. Sens Życia, red. K. Obuchowski, B. Puszczewicz, Nurt 1990 Warszawa (8s)
- Różne aspekty astrologii. Sens życia, j/w., (7s)
- Miejsce astronomii w systemie wiedzy naukowej. Czy astronomia jest nauką empiryczną? Teoria i eksperyment, red. J. Such, J. Wiśniewski, 1992 Poznań (s.16)
- Koncepcje pochodzenia i rozwoju Układu Słonecznego. Z filozoficznej problematyki badań nad rozwojem,  red. B. Kotowa, J. Such, 1993, Poznań (s.22)
- Wolna wola a sugestia hipnotyczna. Ciało i dusza,  red. B. Andrzejewski, 1995, Poznań (s.10).
- Zasady racjonalnego odżywiania na cenzurowanym, czyli medycznych herezji parę. Wegetariański Świat, nr 10 (19) X 1995
- Nieświadome determinanty sztuki. Kulturowe konteksty poznania, 1995, red. B. Kotowa, J. Such. Wyd Naukowe IF UAM Poznań (s. 17).
- Silentium Universi? Życie we Wszechświecie w świetle badań naukowych. Rozważania o poznaniu naukowym. 1996. Red. J. Such, J. Szymański, M. Szcześniak. Wyd. Fundacji Humaniora Poznań (s.15)
- Specyfika działań psychoterapeutycznych na przykładzie hipnoterapii. Wpływ duszy na ciało. Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce. 1996. Red. Jan Such, Małgorzata Szcześniak. Wyd. Fundacji Humaniora, Poznań. (s. 20).
- Idea doskonałości w rozwoju wiedzy o niebie. 1996 Kulturowe uwarunkowania wiedzy. red. Jan Such, J. Wiśniewski, Wyd. Naukowe IF UAM (s.22), Poznań.

- Interes wydmy, czyli szkice z ekoetyki. Wegetariański Świat 4(32) 1997

- Soczewkowanie grawitacyjne - experimentum crucis współczesnej kosmologii? - Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk. red. H. Korpikiewicz, E. Piotrowska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 1997 (13 s.)

- Wstęp (wspólnie z E. Piotrowską), Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk, red. H. Korpikiewicz, E. Piotrowska, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1997, s.7-11 (5)
- Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk, redakcja naukowa (wspólnie z E. Piotrowską, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, POznań 1997, s.164

- Nasza matka Gaja. Wegetariański Świat 11(38) XI 1997.
- Ziemskie kratery meteorytowe. Postępy Astronomii 4 97.

- Samolubne geny. Czy człowiek jest "z natury" zły? Wegetariański Świat 12(39) XII 1997
- Filozofia nauki jako refleksja nad ludzką wiedzą. Debata: Filozofia Nauki - jaka i dlaczego. Edukacja Filozoficzna XII 1997), s.77-79 (3s)
- Obserwacje meteorów w Polsce. Urania. Postępy Astronomii. Nr 1, 1998, (673), s.2,35 (2s.)

- In Memoriam. Prof. dr. hab. dr h.c. Bohdan Kiełczewski. Postępy Astronomii 3(98) (675), s.134-135 (2s.)
-Ballada o sąsiedzie. Stefan Czarniecki (1947-1986), Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1990-1992, red. H. Florkowski, 1998, Kościan, s. 205-214 (10)

- O Matce wspomnienie. Maria z Włodarczaków Korpikiewicz. (1913-1989), Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej, 1990-1992, red. H. Florkowski, 1998, Kościan, s.217-233 (17)

- Wschodnie i Zachodnie korzenie hipotezy Gai: uniwersalność czy rozbieżności? Europa Wschodu i Zachodu t.2 , red. M. Golka, Wyd. Fundacji Humaniora, Wyższej Szkoły Bankowej  oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości, Poznań 1998, s.23-26 (4)
- Ekofilozofia a racjonalizm. Rozważania u progu XXI wieku. Racjonalizm a nauka. red. B. Kotowa, J. Wiśniewski, wyd. Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 1998, s.89-104 (16)
- Zarys kosmoekologii czyli wiedzy o środowisku kosmicznym człowieka. Urania. Postępy Astronomii 4/98, (676) VII-VIII 98, s.160-165 (6)

- Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś (recenzja). Studia philosophiae christianae  nr2, AKT, Warszawa 1998, s.211-213 (3)

- Statystyka – Przypadek - Synchroniczność. Między matematyką a przyrodoznawstwem. Red. E. Piotrowska, D. Sobczyńska. Pisma Filozoficzne t. LVII, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 1999, s.219-233 (15)

- Teoria Gai a zjednoczenie ludzkich działań na rzecz istnienia Ziemi. Europa Wschodu i Zachodu, t. 3., red. M. Golka, Wyd. Fundacji Humaniora, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, 1999, Poznań, s.122-126 (5)
- Czy matematyka jest językiem Przyrody? Matematyka – Język - Przyroda, red. Piotrowska E, Korpikiewicz H., Pisma Filozoficzne t. 66, Wyd. Naukowe I.F.UAM, 2000 Poznań, s.17-23 (7)

- Świadomość a język. Matematyka – Język – Przyroda, red. Piotrowska E., Korpikiewicz H., Pisma Filozoficzne t. 66, Wydawnictwo Naukowe IF. UAM, 2000 Poznań, s.231-242 (12)

- Wstęp (wspólnie z E. Piotrowską), Matematyka-Język- Przyroda, red. E.Piotrowska, H. Korpikiewicz, Pisma Filozoficzne t.66, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 2000 Poznań, s.7-13 (7)
- Matematyka – Język – Przyroda. Redakcja monografii (wspólnie z E.Piotrowską). Pisma Filozoficzne t. 66, Wydawnictwo Naukowe IF UAM, 2000, Poznań, s.242

- Ja, Kosmos. Naukowe aspekty myśli ekoholistycznej. Europa Wschodu i Zachodu 4. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2000, s.144-147 (4)

- New Age - Nowe oświecenie? (recenzja). Europa Wschodu i Zachodu 4. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Poznaniu, Poznań 2000, s.152-154 (3)
- Uwagi o modelowaniu biosfery. V Krajowa Konferencja "Modelowanie cybernetyczne systemów biologicznych", Zakład Biocybernetyki Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laboratorium Biocybernetyki Katedry Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Kraków 2000, s.57-63 (7)

- Przyjaciel poetów Tadeusz Grzegorz Sekuła (1946-1996). Red. Florkowski H., Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej 1993-1995, Kościan 2000, s.195-202 (8)

- Kłopoty ze strzałką czasu, Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką. red. E. Piotrowska, M. Szcześniak, J. Wiśniewski. Wydawnictwo Naukowe IF UAM, t. 75, s.423-432 (10)
- Między nauką a wiedzą (recenzja), Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2000, s. 261-263 (3)
- Koncepcja wzrostu entropii, Edukacja Filozoficzna nr 30 XII, Warszawa 2000, s. 264-269 (6)

- Sprawcza moc sugestii cz.I. Wiadomości Kościańskie 4 (138) IV 2000

- O krytyce i krytykaństwie. Polemiki. Postępy Astronomii 3/2000 (687), s.127

- Szkice kosmogoniczne. cz. I. Ewolucja czy katastrofa? Postępy Astronomii (692), 2/2001, s.59-63 (5)

- Szkice kosmogoniczne. Cz. II. Na początku był kamień. Postępy Astronomii (693), 3/2001, s.106-109 (5)
- Gaja w objęciach Uranosa. Cz. I. Biosfera w promieniach Słońca, Wegetariański Świat 5 (68) maj 2001, s.34-35
- Gaja w objęciach Uranosa. cz. II. Księżyc i rytmy Ziemi, Wegetariański Świat 5 (68) maj 2001, s. 33-34
- Gaja w objęciach Uranosa. cz. III. O kamieniach spadających z nieba, Wegetariański Świat 6 (69) czerwiec 2001, s.28-30
- Od bezcielesności po głębię Wszechświata, [w:] Człowiek – Zwierzę – Cywilizacja. Aspekt humanistyczny, Poznań, Prodruk, 2001, s. 5-13
- Porozumienie ze zwierzęciem. Przyczynek do międzygatunkowej komunikacji niewerbalnej, [w:] Człowiek – Zwierzę – Cywilizacja. Aspekt humanistyczny, red. H. Korpikiewicz, Poznań, Prodruk, 2001, s. 37-55
- Wpisani w Naturę. Spojrzenie holistyczne, [w:] Człowiek – Zwierzę – Cywilizacja. Aspekt humanistyczny, red. H. Korpikiewicz, Poznań, 2001, s. 357-373.
- Przyczynowość i synchroniczność, Humanistyka i Przyrodoznawstwo, Nr 7, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn,  2001, s.35-46
- Człowiek elementem Wszechświata. Teoretyczne podstawy etyki holistycznej, Człowiek i jego człowieczeństwo według Alberta Schweitzera. Obecność człowieka w świecie, Wydawnictwo WSP, Częstochowa, 2001, s.39-50
- Pod osłoną nieba, Charaktery 6 (65) 2002, s.19-20

- Wokół definicji świadomości. Świadomość odzwierciedleniem rzeczywistości?, Światłocienie świadomości, red. Piotr Orlik, Problemy/Dyskusje t.III, s. 11-25, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, UAM w Poznaniu, Poznań 2002

- Myślenie, deprywacja sensoryczna, zwierzęta, kultura, mowa, etyka -dyskusja, Światłocienie świadomości, red. P.Orlik, Problemy/Dyskusje t.III, s. 25-31, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, UAM, Poznań 2002
- Hipoteza Gai, Szkice Humanistyczne, tII, nr3-4 (vol.3), (s.57-69), kwartalnik, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn, 2002

- O potrzebie poglądowości w dydaktyce filozofii, Dydaktyka Filozofii, (s. 25-43), red. E. Piotrowska, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Humaniora, Poznań, 2002
- Prawa Wszechświata, czyli szkice o rozwoju kosmologii, Z Filozofii Przyrodoznawstwa i Matematyki, (s.99-121), red. E.Piotrowska, J.Wiśniewski, Wydawnictwo Humaniora, Poznań, 2002

- Rozważania o nauce i metodzie naukowej, Humanistyka i Przyrodoznawstwo t.8, (s. 7-23), Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2002

- Wyobraźnia w poznaniu naukowym, [w:] O Wyobraźni (s.119-134), red. R. Liberkowski, W. Wilowski, Pisma Filozoficzne t. 86, (s. 119-134), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2003
- Uwagi do listu p. prof. Z.Piątek, Polemiki (s.278-280), Szkice Humanistyczne, t.III nr 1-2,vol 4,2003, Kwartalnik Naukowy Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn.
- The sense of human existence and the end of the Universe. The essay on the history of philosophy, Lingua ac Communicas, Nr 13, s. 19-27, The Lis-Kozlowski Foundation W.M. Kozlowski Institute "Thought and Life", Warszawa-Poznań 2003

- Krzywda urojona, [w:] Krzywda. Zagadnienia teoretyczne i problemy praktyki, podręcznik akademicki, red. W. Tulibacki, s. 99-111, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn 2003

- Symbole i znaki w wiedzy o Niebie [w:] W gąszczu znaków, red. P.Orlik, s.227-243, Problemy/Dyskusje tom IV, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2004
- Dyskusja: Horoskop, kometa, tęcza, „laicyzacja nieba:, [w:]  W gąszczu znaków, red. P. Orlik, s. 243-249, Problemy/Dyskusje, t. IV, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2004

- O filozofii przyrody, VII Zjazd Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Panel Dyskusyjny, http://www.us.szc.pl/sekcje?xml=load_page&st=3365; 5428
-Non-verbal communication vs. Awarness, Lingua ac Communicas, Nr 14, s. 13-21, The Lis-Kozlowski Foundation W.M. Kozlowski, Institute “Thought and Life”, Warszawa-Poznań 2004
- O Harmonii Nieba, [w:] Świat Człowieka w Perspektywie Humanistycznej, s. 125-142), red. W. Tulibacki, A. Moździerz, Olsztyńska Szkoła Wyższa, Olsztyn, 2005

- Meaning of Models in the Hypothesis of Gaia, Modelowanie Cybernetyczne Systemów Biologicznych, red, I. Roterman-Konieczna, (s.85) Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kraków, Zakład Bioinformatyki i Telemedycyny Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Laboratorium Biocybernetyki Katedry Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2005

- Kosmiczne środowisko życia. Obraz zjawisk, Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata, nr. 5-6, s. 155-170,  red. A. Latawiec, G. Bugajak, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2005

- Do causeless phenomena exist? [w:] Philosophical aspects of the science, s. 103-114, red. E. Piotrowska, J. Wiśniewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005

- Dyskusja [w:] Magma uczuć, (s. 118,151,181,203,242,259,312,340,194), red. P. Orlik, Dyskusje/Problemy t. V, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2005

- Człowiek wobec piękna Świata, Szkice Humanistyczne, t.V, nr 3-4 (vol.9), s.239-259, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn, 2005

- Jednorodność czy różnorodność Wszechświata, Humanistyka i Przyrodoznawstwo nr 11, s. 99-109, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 2005

- Znaczenie modeli w hipotezie Gai [w:] Bio-Algorithms and Med –Systems, Journal edited by Collegium Medicum, Jagiellonian University, Vol. 1, No 1/ 2,  s. 375-380, Cracow, Poland, 2005
- O entropijnych oznakach życia [w:] O życiu, s. 59-84), red: R. Liberkowski, W. Wilowski, Pisma Filozoficzne t. 93, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, UAM

- Filozofia Przyrody i jej znaczenie dla nauk przyrodniczych [w:] Roczniki Filozoficzne (s. 345-348), Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2006
- Technologie człowieka a rozwój Gai. Nadzieje i wątpliwości [w:] Świat Natury i Świat Techniki, red. D. Sobczyńska A. Szczuciński, Pisma Filozoficzne T. XCVIII (s. 55-76), Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, UAM, Poznań, 2006
- Holizm kosmiczny [w:] Całość wizje, pejzaże, teorie, s.179-190, red. P. Orlik, Problemy/Dyskusje t. VI, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM Poznań, 2006
- Od różnorodności Wszechświata do różnorodności jednostki [w:] Całość, wizje, pejzaże, s. 190-195, red. P. Orlik, Problemy/Dyskusje t. VI, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM Poznań, 2006

- Kosmoekologia – człowiek w kosmicznym środowisku, Roczniki Filozoficzne t. LIV, nr 2 -2006, s. 77-86, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin
- Życie w rytmie Kosmosu, Episteme, Nr 2/2006, s. 69-85, Stowarzyszenie Twórców Nauki i kultury „Episteme”, Kraków 2006

- Eingebildetes Unrecht, Lingua ac communitas, nr. 17, s.13-22, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, 2007

- Wolność a determinizm fizyczny. Przegląd wybranych stanowisk, [w:] Wolność – szkice i studia, red. P. Orlik, Problemy/Dyskusje t. VII, s.41-52, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2007
- Od wolności w świecie kwantowym do zniewolenia w świecie cywilizacji, (dyskusja), [w:] Wolność – szkice i studia, red. P. Orlik, Problemy/Dyskusje t. VII, s. 53-60, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2007
- O uczuciach i emocjach,  Episteme Nr 3/2007, s. 5-24,  Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury „Episteme”, Kraków, 2007

- Statystyka, przypadek, zdeterminowanie, Przegląd Filozoficzny –Nowa Seria, R.16:2007, Nr 3 (63), (s. 177-190),
- Natura i wartości. Czy zło wynika z niedoskonałości materii Świata? , [w:] Ku źródłom wartości, red. P.Orlik,  Problemy/Dyskusje t. VIII, s. 287-301, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2008

- Ewoluująca moralność, [w:] Ku źródłom wartości, red. P. Orlik, Problemy/Dyskusje t. VIII, s. 302- 312, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2008
- Pre-hindu cosmological principles vs. Biodiversity, Lingua ac communitas, nr 18, s. 3-7, Instytut Filozofii UAM, Poznań

- Język werbalny a myślenie, [w:] W kręgu filozofii nauki, kultury i społeczeństwa, red. T. Buksiński, E. Pakszys, Pisma Filozoficzne t. 112, s. 245-268, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2009
- Kosmos (hasła) [w:] Encyklopedia Filozofii Przyrody, WWW.kul.pl/art_20941.html [Korpikiewicz_kosmos.pdf, (174,79 KB], s. 15)

- Próżnia: niezwykła historia nieistnienia, [w:] Wobec nicości, Problemy/Dyskusje, t. IX, s. 225-236, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań, 2010

- Próżnia: nicość czy chaos – dyskusja, [w:] Wobec nicości, Problemy/Dyskusje, t. IX. S. 237- 240, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań, 2010

- Literatura science-fiction a media, [w:] Literatura w mediach – media w literaturze. Doświadczenia odbioru, red. K. Taborska, W. Kuska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie, Gorzów, 2010

- Listening to Anima Mundi: the Organic Metaphor in the Cosmoecological Perspective, Lingua ac Communitas, Vol. XX, Instytut Filozofii, Poznań, 2010

- Czy Kosmos ma wpływ na ludzkie życie? Szkice z kosmoekologii, Lamus Pismo Kulturalno-Artystyczne 1/7 (23), s. 4-11, Gorzów, 2011

- Czas w dynamice. Od paradoksów Zenona do teorii chaosu, [w:] Aporie czasu, red. Piotr Orlik, Problemy/Dyskusje t. X, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2011
- czas: parametr fizyczny czy realna cecha zjawisk – dyskusja, [w:] Aporie czasu, red. Piotr Orlik, Problemy/Dyskusje t. X, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań 2011
- Język ciała zwierząt, [w:] Język, Rozumienie, Komunikacja, red. M. Domaradzki, E. Kulczycki, M. Wendland,  Pisma Filozoficzne t. 71, (s. 159-175) Wydawnictwo naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań, 2011

- Różnorodność a rozwój Wszechświata, [w:] Człowiek i Wszechświat, Sesja interdyscyplinarna poświęcona 85 rocznicy urodzin ks. prof. Konrada Rudnickiego, Kraków, Stowarzyszenie Astronomia Nova, http://www.astronomianova.org/nowosci artykuly.php?artykul=sesja naukowa człowiek i Wszechświat
-  Przywódca a wydarzenia w tłumie. Szkic historiozoficzno-hipnologiczny,  [w : ] Filozofia a sfera publiczna, red. P. Orlik, K. Przybyszewski, Pisma Filozoficzne, t. 81, (s. 489-512) Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań, 2012

-Różnorodność a rozwój Świat, [w:] Człowiek i Wszechświat, red. B. Wszołek, s. 71-79, Wyd.  Stowarzyszenie Astronomia Nova oraz Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Jagiellońskiego, Częstochowa- Kraków 2012
- Człowieczeństwo i świat naturalny/ hasło/, [w:] Zrównoważony rozwój. Sprawiedliwy handel. Przewodnik dla nauczycieli, red. J. Powałowska, (s. 19), Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu, Poznań, 2013
- Profesor Bohdan Kiełczewski 1912-1998, Twórca kosmoekologii na tle historii dyscypliny, współautorstwo, s. 184,  Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań, 2013
- Pasuję cię, Andromedo... Wspomnienie o prof. dr hab. Konradzie Rudnickim, Praca nad sobą, z. 73, numer specjalny, Kraków, styczeń 2014

Publicystyka, reportaże, inne
fotografie przyrodnicze [w:]


Książki:

H. Korpikiewicz Spadające gwiazdy, KAW, 1988 (27 fot.)

M. Korpikiewicz Polne kamienie w wiklinowym koszu, Poznań 1992, (okładka + 4 fot.))
M. Korpikiewicz Sarbambinek,  Andromeda, Poznań 1992, (2 str. okładki +17 fot.)
H. Korpikiewicz Muchozol, Andromeda, Poznań, 1996 (okładka)
H. Korpikiewicz Wolność, nieświadomość i prawa fizyki, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, t. 74, Poznań 2000 (okładka)
H. Korpikiewicz (red.) Człowiek, zwierzę, cywilizacja. Aspekt humanistyczny, Prodruk, Poznań, 2002, (okładka + 3 fot.)
K. Grajewska, E. Wower Język Polski. Podręcznik do kształcenia literackiego, Arka, Poznań, 1998

(s. 186, 1fot. )
K. Grajewska, E. Wower Język Polski. Podręcznik do kształcenia literackiego, Arka, Poznań, 2000, (s.143, 2fot.)


Czasopisma:

Wszechświat 11 1977, 12 1981 (Maczuga- Skalne Grzyby- okładka), 2 1983 (szafran spiski- krokus), 3 1983, 2 1985 (Przedwiośnie w WPN: Dęby na Wyspie Zamkowej, Rozlewiska Warty zimą)
Panorama Polska 8/86,
Ziemia  Mosińska 9-10/86,1-2/87,4/87,6/87,9/87,

Wiadomości Kościańskie: (Urania, 1 (613) I 93

Artykuły:

- Motocyklem śladami Kopernika Motor 7(1086) 18 II 1973
- Na WSK przez dziewięć gór IMT Światowid 777 XII1973
- Motocyklem za siedem gór. Wieczne Miasto. Motor XII 1977
- Pozdrowienia od miłośników zza oceanu Urania 2 1979
- W kraju Wikingów. Motor 36 9 IX 1979
- Pamiętnik szczeniaka. Świerszczyk 9,10,11,12,13 /89
- Akademia Absurdu. Fantastyka 2 1990, Warszawa
- Nagrobki (fraszki). Wiadomości Kościańskie I 1994
- Postawione na głowie. Głos Puszczykowa, 1(4) 14 I 1995
- Z osłem do normalności. Głos Puszczykowa, 3(6) 21 III 1995.
- Rzeczpospolita Nadopiekuńcza. Głos Puszczykowa, 4(7) 6 V 95.
- Aby Wielkopolski Park Narodowy był także dla ludzi. Głos Puszczykowa,4(7) 6 V 95.
- Samochodem przez pustynie i góry Maroka. Wiadomości Kościańskie VII/VIII 95.
- Money, money. Pieniądz jest wszystkim? - Głos Puszczykowa, 7(10) 10 I 96
- Stajenka nie-betlejemska. Głos Puszczykowa 8(11) 6 IV 96
- Hiszpania bez corridy. Zapiski z Półwyspu Pirenejskiego (1). Wiadomości Kościańskie 5(91) 1996.

- Hiszpania bez corridy. Cz. II. Wiadomości Kościańskie 6(92) 1996
- Odszedł przyjaciel...(Wspomnienie o Tadeuszu Sekule). Wiadomości Kościańskie 6 (92) 1996.

- Hiszpania bez corridy cz III. Wiadomości Kościańskie VII-VIII 96
- Hiszpania bez corridy cz IV. Wiadomości Kościańskie IX 96
- List do Redakcji. Wiadomości Kościańskie 6(92) 1996.
- Pieskie życie. Głos Puszczykowa 9(12) X 1996
- List do redakcji. Głos Puszczykowa 9 (12) X 96

- W gorącym słońcu Casablanki, cz. I Głos Puszczykowa 9(12) X 96

- W gorącym słońcu Casablanki, cz. II Głos Puszczykowa, 10(13) XI 96

- List do Redakcji. Głos Puszczykowa, 11(14). XII 96

- Co autor miał na myśli. Głos Puszczykowa, 11(14), XII 96
- W gorącym słońcu Casablanki, cz. III Głos Puszczykowa, 11(14), XII 96
- Krew darem życia. Głos Puszczykowa, I 97, nr 1 (15)
- Czas na pit-olenie. Głos Puszczykowa 2(16) II 97
- Pod niebem Minotaura, cz. I. Głos Puszczykowa 2(16) 97

- Pod niebem Minotaura, cz. II. Głos Puszczykowa, 3(17) 97

- Kreta jesienią. Korespondencja z Grecji. Cz. I-II. Wiadomości Kościańskie nr 11(97), 1996
- Kreta jesienią. Korespondencja z Grecji. cz. III. Wiadomości Kościańskie nr 12(98) 1996.

- Maluchem przez Przełęcz Krzyżową, czyli jak w czasach komuny przejechałyśmy przez Kaukaz. cz I. Wiadomości Kościańskie nr 2 (100) 1997.

- Maluchem przez Przełęcz Krzyżową... cz. II. Wiadomości Kościańskie nr 3 (101) 1997.
- Pod niebem Minotaura, cz. III Głos Puszczykowa 4(18), IV 97
- Mieć czy być? Głos Puszczykowa 5 (19), V 97
- Rzecz o Dobrym Sąsiedzie. Głos Puszczykowa, 6(20) VI 97
- W kraju konkwistadorów (I).Głos Puszczykowa, 6(20) VI 97
- W kraju konkwistadorów (II). Głos Puszczykowa, 7(21) VIII 97
- Rodos - wyspa boga Słońca.(I). Wiadomości Kościańskie, 9(107), 1997
- Rodos -wyspa boga Słońca (II). Wiadomości Kościańskie 10(108), X 1997
- Biednego miasta ciąg dalszy. Głos Puszczykowa 8 (22) X 1997
- O intymności i usługach. Głos Puszczykowa 8 (22) X 1997
- Pomyślmy o zwierzętach! Głos Puszczykowa 8(22) X 1997
- Wiosna na wyspie Heliosa. Głos Puszczykowa 8 (22) X 1997
- Pośród rozlewisk Warty. Wiadomości Kościańskie 12(10) XII 1997
- W krainie korkowego dębu (I). Wiadomości Kościańskie 12 (10) XII 1997
- Polityka i etyka. Głos Puszczykowa 9(23) XII 97
- Jak w komunie przez Związek Sowiecki się podróżowało. Głos Puszczykowa 9(23) XII 97

- W krainie korkowego dębu. cz. II. Wiadomości Kościańskie 2(112), II 1998
- Pretekstem był Kopernik, czyli jak zostałam mototurystką (I). Wiadomości Kościańskie 3(113) III 1998

- Pretekstem był Kopernik...(II). Wiadomości Kościańskie 4 (114), IV 1998 -
- Urzędasowie na Puszczykowie. Głos Puszczykowa 1(V)1998
- Jak w komunie przez Związek Sowiecki się podróżowało (2) Głos Puszczykowa, 1(V) 1998
- Wielka woda. Wspomnienie powodziowego sierpnia 97. Głos Puszczykowa 1(V) 1998
- Pretekstem był Kopernik...(III) Wiadomości Kościańskie 5 (115) V 98

- Ballada o sąsiedzie. Stefan Czarniecki (1947-1986).Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskiej. 1990-1992, red. H. Florkowski, Kościań 1998
- O matce wspomnienie. Maria z Włodarczaków Korpikiewicz (1913-1989).Pamiętnik Towarzystwa Miłośników Ziemi Kościańskie, 1990-1992, red. H. Florkowski, Kościan 1998.

- Jak w komunie przez Związek Sowiecki się podróżowało (3) Głos Puszczykowa, 2(25) VI 98
- Czytajcie ustawy! Głos Puszczykowa, 2(25) VI 98
- Jeszcze o "hopkach" Głos Puszczykowa, 2(25) VI 98
- Zwierzęce cierpienie. Głos Wielkopolski 6 VII 1998.
- Motocyklem do Stambułu. I. Wiadomości Kościańskie 7/8 (117/118), 1998
- Motocyklem do Stambułu. II. Wiadomości Kościańskie 7/8 (117/118), 1998
- Powódź oczami frajera. Głos Puszczykowa, 7/8 , Nr 3/4 (26/7) 1998
- Nie ma jak motocykl! cz. I. Głos Puszczykowa, 7/8, Nr. 3/4 (26/7) 1998
- Motocyklem do Stambułu. III. Wiadomości Kościańskie 9 (119), 1998
- Nie ma jak motocykl! II. Głos Puszczykowa, 5(28), 1998
- Elementy andragogiki, czyli o "sztuce prowadzenia mężczyzn". Głos Puszczykowa, 5(28), 1998
- Przyjaciele z mojej stajni. I. Orda. Wiadomości Kościańskie 10 (120), X 1998
- Przyjaciele z mojej stajni. II. Spartakus. Wiadomości Kościańskie 11 (121) XI 1998
- Nie ma jak motocykl! cz. III. Głos Puszczykowa, 6 (27) XI 98
- Przyjaciele z mojej stajni. III. Albireo. Wiadomości Kościańskie 12 (122) XII1998
- Puszczykowskie zwierzaki. Głos Puszczykowa, 7 (29) XII 1998
- Przyjaciele z mojej stajni. IV. Hamak. Wiadomości Kościańskie 1 (123), I 1999
- Przyjaciele z mojej stajni. V Pamela. Wiadomości Kościańskie. 2(124) II 1999
- Byłam na Atlantydzie! I. Wiadomości Kościańskie 3(125) III 1999
- Byłam na Atlantydzie!. II. Wiadomości Kościańskie, 4(126) IV 1999.

- Feralna trzynastka. I. Wiadomości Kościańskie 6 (128), VI 1999
- Feralna trzynastka II. Wiadomości Kościańskie 7-8 (129-130), VII-VIII 1999

- Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu I. Wiadomości Kościańskie 10 (132), X 1999
- Wszystkie drogi... II. Wiadomości Kościańskie 11 (133) XI 1999
- Wszystkie drogi... III. Wiadomości Kościańskie 12 (134), XII 1999
- Wszystkie drogi ... IV. Wiadomości Kościańskie 1 (135). I 2000
- Wojna wybuchnie o świcie (s-f). Wiadomości Kościańskie 4 (138) IV 2000
- Sprawcza moc sugestii .I. Wiadomości Kościańskie 4 (138) IV 2000
- Tam gdzie słońce nie zachodzi. I. Wspomnienie z wyprawy do Skandynawii. Wiadomości Kościańskie, 5 (139), V 2000
- Sprawcza moc sugestii.  II. Wiadomości Kościańskie, 5(139), V 2000

- Tam gdzie Słońce nie zachodzi. II, III. Wiadomości Kościańskie 6(140), VI 2000
- Tam gdzie Słońce nie zachodzi. IV. Wiadomości Kościańskie 7/8(141/142), VII-VIII 2000

- O krytyce i krytykaństwie. Polemiki. Postępy Astronomii, (687) 3/2000
- Tam gdzie Słońce nie zachodzi V. Wiadomości Kościańskie, 1/4 (146/149), styczeń-kwiecień 2001
- Ostatnia taka góra I. Wspomnienia z kaukaskich wędrówek, Wiadomości Kościańskie, X/XII 2001

- Ostatnia taka góra II. Wspomnienie z kaukaskich wędrówek, Wiadomości Kościańskie (158-160), I/III 2002
- W górach Gran Canarii I, Wiadomości Kościańskie X/XII (168/169) 2002
- W górach Gran Canarii II, Wiadomości Kościańskie I/IV 2003

- Listy/Na pogodną jesień pracujemy całe życie, Lady Fitness, nr 39, V 2004
- Kocham cię, życie... Księga Poznaniaków/Maria Korpikiewicz, Głos Wielkopolski, 24/25 VII 2004

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, Kraków z. 34, wrzesień 2004

- Marii Korpikiewicz w 15 rocznicę rozstania... Gazeta Wyborcza,  13 września 2004

- Zwariowany weekend w Jugosławii/korespondencja z przeszłości, Wiadomości Kościańskie 5/10 (186/191), V-X 2004

- Spotkanie z Marią, Wiadomości Kościańskie, 5/10 (186/191), V-X 2004

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.35, XI 2004, Kraków, 2004  

-Najpiękniejsza jest Hellada, cz. I. Wiadomości Kościańskie 192/193, nr 11/12 2004

- Najpiękniejsza jest Hellada, cz. II Wiadomości Kościańskie,194/196, nr 1/3 2005

-Dwa aforyzmy, Praca nad Sobą, z. 36, Kraków, III 2005

- Dwa aforyzmy, Praca nad Sobą, z.37, Kraków, VI 2005
- Quo vadis, Puszczykowo? W obronie stajni Niwka, Kurier Puszczykowski nr 46 VII-VIII 2005, Wyd. Stowarzyszenie Przyjaciół Puszczykowa
-Prawo do śmierci? Praca nad sobą, z. 38, sierpień 2005, Kraków
-Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 38, sierpień, 2005, Kraków
-Najpiękniejsza jest Hellada, cz. III, Wiadomości Kościańskie, 4/11 (197/2003) IV/XI 2005

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.39 XII 2005, Kraków

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 40, III 2006, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.42 VIII 2006, Kraków

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 43, XI 2006, Kraków

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 44, IV 2007, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.45, VI 2007, Kraków
-Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 46, VIII 2007, Kraków
-Burza o telewizję, Praca nad sobą, z. 47, XI 2007, Kraków

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 47, XI 2007, Kraków

- Harmonia z Wszechświatem według kosmoekologii, Wiadomości Kościańskie nr 11/12, listopad/grudzień, 2007
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.48, II 2008, Kraków

- We wspomnieniach, [w:]Hanna Kostrzewska,  Biografie. Kazimierz Flatau, s. 108-109, 146, Wydwanictwo Ars Nova, Poznań, 2007

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.49, lipiec 2008 Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 50, sierpień 2008, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 52, marzec 2009, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.53, maj, 2009 Kraków
- Dwa aforyzmy. Praca nad sobą, z. 54, sierpień 2009
- Maria Korpikiewicz. Wspomnienie, Gazeta Wyborcza, 3 sierpnia 2009
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 55, wrzesień 2009, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 56, październik 2009, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 57, luty 2010, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.58, maj 2010, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 59, czerwiec 2010, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 60, październik 2010, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 61, luty 2011, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 62, maj 2011, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 63, wrzesień 2011, Kraków  
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 64, październik 2011, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 65, luty 2012, Kraków

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą z. 66, maj 2012, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 67, sierpień 2012, Kraków

- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 68, listopad 2012, Kraków
- Dwa aforyzmy, :Praca nad sobą, z. 70, kwiecień 2013, Kraków
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z. 71 wrzesień 2013
- Dwa aforyzmy, Praca nad sobą, z.72 grudzień 2013


Redakcje książek:

- Polne kamienie w wiklinowym koszu (M.Korpikiewicz)
- Sarbambinek, czyli opowieść prawdziwa o małej sarence (M.Korpikiewicz)

- Smutne niebo (H. Korpikiewicz) Poznań 1991,

- Hipnoza i sugestia (H. Korpikiewicz), Poznań 1992
- Kosmogeneza, skrypt (H. Korpikiewicz) Poznań 1996
- Alternatywy i przewartościowania, wspólnie z E. Piotrowską, Wyd. Naukowe Instytutu Filozofii. Poznań, 1997.

- Matematyka-Język- Przyroda (wspólnie z E. Piotrowską), Wyd. Naukowe IF UAM, Pisma Filozoficzne t. 66, Poznań 2000
- Człowiek – Zwierzę – Cywilizacja. Aspekt humanistyczny. Poznań, 2001


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego