Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. prof. UAM Ewa Domańska


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu
Instytut Historii

Department of Anthropology
Stanford UniversityZainteresowania naukowe:

Humanistyka ekologiczna, posthumanistyka, współczesna teoria i historia historiografii, porównawcza teoria nauk humanistycznych oraz społecznych, pozaeuropejskie podejścia do przeszłości.


Wybrane publikacje z ostatnich lat:

„The New Age of the Anthropocene”. Journal of Contemporary Archaeology, vol. 1, nr 1, 2014 .


"
Choosing our Future: Retroactive Ancestral Constitution and Alter-Native Modernities”. Storia della Storiografia, 2014.


"Archaeological Theory: Paradigm Shift,” w: Encyclopedia of Global Archaeology, ed. by Claire Smith. New York: Springer 2014:

“Humanistyka ekologiczna”. Teksty drugie, nr 1-2, 2013: 13-32.
przedruk w: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. Roma Sendyka, Ryszard Nycz, Teresa Szostek. Warszawa: IBL, 2013: 15-39.


„Wiedza o przeszłości – perspektywy na przyszłość”. Kwartalnik Historyczny, vol. cxx, z. 2, 2013: 221-274.

"Biohistory and the Contemporary Human and Social Sciences,” w: Historia y globalización, ed. by Francisco Javier Caspistegui. Pamplona: Eunsa, 2012: 167-180.

"Non-Anthropocentric Knowledge of the Past in the Anthropcene Era”. Norwegian Archaeological Review, vol. 44, nr 1, 2011: 57-59 .

"Beyond Anthropocentrism in Historical Studies.” Historein, vol. 10, 2010: 118-130.
w języku portugalskim: “Para Além do Antropocentrismo nos Estudos Históricos”. Traduçăo: Eduardo H. B. Vasconcelos. Expediçőes: Teoria da História & Historiografia. V. 4, nş 1, 2013, Jussara-GO: 1-8.

„Die paradigmatische Lücke (paradigmatic gap) in den heutigen Geistes- und Sozialwissenschaften“, przeł. Michael G. Esch. Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, nr 4, 2010/2011: 34-54.

red. Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2010, ss. 698.


Konferencje, wykłady i seminaria gościnne ostatnich lat:

27 luty 2014 – wykład gościnny „Co to jest posthumanistyka?” Wydział Wzronictwa, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa

11 luty 2014 – seminarium gościnne „History and Posthumanism”. Historisches Seminar, Wissenschaftsgeschichte, Goethe-Universitaet, Frankfurt am Main.


19-21 wrzesień 2013 – II Zjazd Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego “Więcej niż obraz. Współczesna kultura i jej badanie”, Kraków. Referat: „Humanistyka w epoce antropocenu”.


21-24 sierpień 2013 – międzynarodowa konferencja „Curating Nature. Water-Food-Energy” (European Society for Environmental History – ESEH biennial conference). Ludwig-Maximilians Universität i Rachel Carson Center, München, Niemcy. Referat: “Ecoposthumanities and New Animism”.


10-13 lipiec 2013 – międzynarodowa konferencja “The Future of the Theory and Philosophy of History”, Ghent University, Ghent, Belgia. Referat: “History and Posthumanism”.

9-11 maj 2013 – Theoretical Archaeology Group, The University of Chicago, panel: “Archaeology and/or Ecology”. Referat: “Ecological Humanities”.


29-30 marzec 2013 – „History and Theory” conference: „Do Animals Need a History?” (Wesleyan University, USA). Referat: „Agency in Posthumanist Perspective”.


28 luty 2013 – wykład gościnny „Humanistyka afirmatywna” otwierający kurs: ”Zwierzęta, gender i kultura. Analiza polskiej kultury popularnej i wizualnej”, IBL PAN, Warszawa.


27 luty 2013 – wykład gościnny – „Wiedza o przeszłości. Perspektywy przyszłości”. Instytut Historii UMCS, Lublin


14 luty 2013 – key note speach: „The Posthumanist Subject”. Methodologies in American Studies, międzynarodowe warsztaty dla doktorantów. Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.


7 grudzień 2012 – zebranie otwarte Pracowni Dziejów Inteligencji, Instytut Historyczny PAN, Warszawa. Wykład gościnny: „Wiedza o przeszłości w kontekście posthumanistyki”.


29 listopad 2012 – seminarium metodologiczne „Perspektywy badawcze posthumanistyki” (Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM). Wykład: „Posthumanistyka”


11-13 październik 2012 – międzynarodowa konferencja „The Experience of Animality in Culture, Science and Daily Life”, Artes Liberales, Warszawa. Referat: “I am an Animist. Ecological Humanities and Personhood”.


5-7 lipiec 2012 – II Transdyscyplinarna Szkoła Letnia Konferencji TSL Kierowników Studiów Doktoranckich, Morawa k/Strzegomia. Wykład wprowadzający: „Humanistyka ekologiczna: w poszukiwaniu utopii”.


30 kwiecień 2012 roku – Brown Bag discussion – „Ecological Humanities, Organic Subjects and Human Remains.” Department of Anthropology, Stanford University.


10 kwiecień 2012 – „Rabbit á la Berlin” – a posthumanist introduction” – wprowadzenie do prezentacji filmu „Królik po berlińsku’ (reż. Bartek Konopka, 2009). Stanford University (powtórzone 12 kwietnia w Department of Anthropology, University of California at Santa Cruz)


6 marzec 2012 – wykład gościnny – „Dokąd zmierza współczesna humanistyka?” – Centrum Polskich i Europejskich Studiów, Akademia Kijowsko-Mohylańska, Kijów, Ukraina.

24 luty 2012 – seminarium gościnne „Ecological Humanities, Human Remains and Forensic Futures”. Goldsmiths College, University of London, Anglia.

16 luty 2012 - wykład gościnny w ramach “The American Studies Colloquium Series” – “Ecological Humanities – A New Utopia?” Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego.


23 listopad 2011 - wykład i seminarium gościnne „Humanistyka nie-antropocentryczna: Bruno Latour” (Muzeum Sztuki w Łodzi).

7-8 listopad 2011 – międzynarodowa konferencja „The Dialectics of Ancient Innovations” (Freie Universität Berlin, Niemcy). Referat: “Posthumanities: Theory and Practice”.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego