Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr hab. prof. UŚ Dobrosława Wężowicz-Ziółkowska

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

Zakład Teorii i Historii Kultury

Wprowadziła do polskiej humanistyki memetykę, subbiologiczną teorię dziedziczności kulturowej,
potwierdzanej także wśród zwierząt społecznych.

Zainteresowania naukowe i publikacje:

Autorka książek: Miłość ludowa. Wzory miłości wieśniaczej w polskiej pieśni ludowej XVIII- XX wieku (Wrocław 1991), Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humanistycznym (Katowice 2008), Infosfera. Memetyczne koncepcje kultury i komunikacji (Katowice 2009), redaktorka i współredaktorka monografii wieloautorskich: Humanistyczne konteksty technopolu (Katowice 2011), Ukąszenia, wirusy, memy. Kulturowe obrazy praktyk fizjologicznych (Katowice 2013), Wilki i ludzie. Małe kompendium wilkologii (Katowice 2014). Redaktor naczelna i pomysłodawca czasopisma „Teksty z Ulicy. Zeszyt memetyczny” (ukazuje się od 2005 r., druk i  wersja online www.memetyka.us.edu.pl), autorka ponad 100 artykułów i recenzji naukowych, w tym koncepcja i zredagowanie tomu „Kultury Współczesnej” (Fizjologie/transgresje, nr 3, 2013). Organizatorka Ogólnopolskich Warsztatów Memetycznych (8 edycji), seminarium „Człowiek Ziemi” (Katowice 2012), „Wilki i ludzie”(Katowice 2013), Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Biological Turn. Idee biologii w humanistyce współczesnej” (Katowice 2014). Opiekun naukowy Koła Naukowego Kulturoznawców (od 1989 r.) i Koła Naukowego Folkloroznawców (od 2003 r.). Redaktorka serii Studia o Kulturze Wydawnictwa UŚ.


Prowadzone prace badawcze:

W badaniach skupiona na ontologii i ewolucji idei, metodologii badań nad ich szerzeniem się (mity, folklor, mody kulturalne, dyskursy naukowe) oraz biologicznych podstawach kultury. Wykorzystuje teorie tzw. nowej biologii, w tym założeń memetycznych o szerzeniu się informacji pozagenetycznej w syntezie z etologią, psychologią ewolucyjną, neurobiologią, antropologią kultury i teorią chaosu. Poszukuje odpowiedzi na proste pytania: dlaczego ludzie mówią? Co różni człowieka od innych zwierząt? Jak ludzie i zwierzęta organizują swoją fizjologię? Czemu zwierzęta rozumieją, choć ponoć nie mają umysłów? Czego o sobie nie wiemy? Do czego służą kultury? Czy ludzie przetrwają, niszcząc Ziemię?

Zwierzęta…

Aktualnie wiele podpowiedzi uzyskuje od dwóch kotek, Bellatrix i Burki, na stałe obecnych w jej życiu codziennym. Jednak pierwszym zwierzęcym „mentorem” przez 16 lat był jamnik Jakub (Kuba) Ziółkowski. To on sprowokował kolejne (z tych prostych): kto kogo uczy? Kto komu i co komunikuje?
Z punktu widzenia logocentryzmu europejskiego, pytania takie w relacji: człowiek – zwierzę nie mają sensu. Mogą mieć go jednak z punktu widzenia animal studies. I teorii ewolucji. Dlatego tu jestem. 
 
 

           Ulubione miejsce Burki  


        Ulubione miejsce Bellatrix


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego