Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Dariusz Piechota


Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Lublin

kontakt: darekpiechota@o2.pl

Zainteresowania naukowe:

literatura drugiej połowy XIX wieku w świetle animal studies, ekokrytyka, literackie ekosystemy, humanistyka ekologiczna, posthumanistyka

Wybrane publikacje naukowe:

Literatura drugiej połowy XIX wieku w świetle studiów nad zwierzętami (animal studies), [w:] Ludzie  i zwierzęta, pod red. nauk. R. Chymkowskiego i A. Jaroszuk, Warszawa 2014.

Bezdomne ciała zwierząt w bezdusznym ludzkim świecie. O małpach człekokształtnych w nowelistyce przełomu XIX i XX wieku, „Maska” 2014, nr 22.
Echa powstania styczniowego w orbicie ekokrytyki. O „Glorii victisElizy Orzeszkowej, [w:] Powstania narodowe w świetle badań historycznych i historycznoliterackich, red. E. Łoch, S. Kryński, M. Niekra [złożone do druku]
O zwierzęcym narratorze w powieści Andrew o’ Hagana „Rozważania psa Mafa i jego przyjaciółki Marilyn Monroe, [w:] Emancypacja zwierząt?, red. E. Łoch, A. Trześniewska, D. Piechota [złożone do druku]

Zwierzęta…
Od 2002 roku jestem wegetarianinem.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego