Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Bożena Józefów-Czerwińska

Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora
w Pu
łtusku  

Kierownik Zak
ładu Antropologii
Etnograf i archeolog

Zainteresowania naukowe:
W swojej etnograficznej pracy terenowej mia
łam możliwość spotkania niezwykłych ludzi. Badając niematerialne dziedzictwo kulturowe dostrzegam, że szereg praktyk obrzędowych, kodów zachowań i komunikacji, dowodzi szczególnej więzi ludzi ze światem przyrody. Nie ma w nich często granicy między zróżnicowanymi kategoriami  bytów, roślinami i zwierzętami, co w naszej kulturze wydaje się być niepojęte. Ludzie rozmawiają z nimi, zachowują niewidzialną więź, a ten proces komunikacji i wzajemnych relacji wydaje się tak silny, jakby nigdy nie został przerwany. Wedle poglądu Maxa Webera żyjemy w „odczarowanym świecie naszej cywilizacji, w tamtejszym świecie gdy zapytałam jedną z respondentek na Białorusi: „Czy zwierzęta mają duszę? odpowiedziała mi ze zdziwieniem: No,  jak to nie? Bliska jest mi myśl Podlaskiego artysty Stanisława Baja, który stwierdził, że: „kultura chłopska (jest) niezwykle bogata, odseparowana [...], ale także niedoceniana i niestety odchodząca bezpowrotnie. Ją także chcę zachować od przemijania.  

Więcej informacji o publikacjach, badaniach Zakładu, który prowadzę znajduje się na stronie:  lt http://www.wsh.edu.pl/palio/html.run?_Instance=wshpostgres&_PageID=1&_CatID=767&_LangID=1&_CheckSum=-520953851


Zwierzęta…
Właścicielka wspaniałego psa Hugo.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego