Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Anna Barcz
Instytut Badań Literackich PAN
Warszawa
http://animalstudies.ibl.waw.pl/Fot. Tadeusz Późniak

Zainteresowania naukowe:
Wp
ływ studiów nad zwierzętami na rozwój ekokrytyki; w pracy doktorskiej rozwinęła pojęcie „realizmu ekologicznego na podstawie narracji drugiej połowy XIX wieku w Polsce; obecnie poszukuje teorii afektów i jej zastosowania w animal studies.


Projekty naukowe:

W latach 2012-2015  kierownik projektu Znaczenie studiów nad zwierzętami dla badań nad kulturą w Polsce finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki z programu Preludium 2. W jego ramach współorganizatorka (wraz z Dorotą Łagodzką) międzynarodowej konferencji naukowej „Zwierzęta i ich ludzie. Zmierzch antropocentrycznego paradygmatu? (12-14.03.2014) w Warszawie.
W latach 2012-2014  kierownik projektu PATTERNS Lectures (WUS Austria/ERSTE Stiftung) Zwierzęta, gender i kultura. Analiza polskiej kultury popularnej i wizualnej w IBL PAN; wraz z dr Magdaleną Dąbrowską poprowadziła dwie edycje kursu dla studentów „Zwierzęta, gender, kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna.


Wybrane publikacje:

- „Rozpłatany wół Rembrandta: uobecniony desygnat zwierzęcia, [w:] Zwierzęta, gender i kultura. Perspektywa ekologiczna, etyczna i krytyczna, pod red. A. Barcz, M. Dąbrowska, współpraca red. M. Rudkowska, E-naukowiec, Lublin 2014.
-
„Moja przyjaciółka krowa - o niesymbolicznej reprezentacji krowy u Julii Hartwig, Jolanty Brach-Czainy i Marlen Haushofer, w: „Ludzie i zwierzęta, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014.
- Śmierć w „Lisie
D.H. Lawrence'a a zmiana statusu zwierzęcia, [w:] Śmierć zwierzęcia, red. M. Kotyczka, wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014.
-
On D.H. Lawrence's Snake that Slips out of the Text: Derrida's Reading of the Poem, Brno Studies in English, vol. 39, 1/2013.
- Walka byków oczami Sienkiewicza, Miscellanea Anthropologica et Sociologica, nr 16/2013.
- Posthumanizm i jego zwierzęce odgłosy w literaturze, Teksty Drugie, 1-2/2013.Zwierzęta mają głos, (recenzja książki pod red. D. Dąbrowska i P. Krupiński, Toruń 2011), Teksty Drugie, 1-2/2013.
-
Awangardowe zwierzęta, Bez Dogmatu, 94-95/2013.
-
Mężczyzna i wąż. Wokół lektury Derridy D.H. Lawrence'a, [w:] Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci, red. T. Szostek, R. Sendyka, R. Nycz, IBL PAN, Warszawa 2013.
-
Realność ekosystemu w „Placówce Bolesława Prusa, [w:] Realiści, realizm, realność. W stulecie śmierci Bolesława Prusa, red. E. Paczoska, D. Osiński, B. Szleszyński, NCK, Warszawa 2013.
-
„Dogumenta”: zwierzęta, ludzie i sztuka, „Zielone Wiadomości, nr 12/2012.
-
Przyroda – bliska czy daleka? Ekokrytyka i nowe sposoby poetyki odpowiedzialności za przyrodę w literaturze, Anthropos? 18-19/2012.


Zwierz
ęta…

spotykam i dostrzegam nie tylko w psach i kotach. To ważne, że dzięki rozwojowi animal studies wprowadzają one do teorii realny punkt widzenia, widzący i podmiotowy, choć nie w sensie ludzkim.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego