Laboratorium Animal Studies - Trzecia Kultura

Idź do spisu treści

Menu główne

Dr Agnieszka Skorupa

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Instytutu Psychologii
Zak
ład Psychologii Ogólnej

Zainteresowania naukowe:

Zrównowa
żony rozwój; psychologia międzykulturowa, a w tym percepcja zwierząt i przyrody w różnych kulturach; związek człowieka z przyrodą, głównie funkcjonowanie w skrajnych warunkach środowiskowych; psychologiczne funkcjonowanie członków małych społeczności w środowiskach odizolowanych i o różnych stopniach kontaktu z „kulturą zachodu.

Wybrany spis publikacji:

- Skorupa, A., Brol, M., Drąg, M., Paruzel, M. (2009). Postawa proekologiczna jako antidotum na negatywne psychologiczne konsekwencje niezrównoważonego gospodarowania czasem. W: P. Skubała (red.), HOMO NATURALIS przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego (s. 81-91). Katowice: WORD-PRESS. (ISBN 9788388605178)
-
Skorupa, A., Kulik, R. (red). (2010). Człowiek wobec gór perspektywa psychologiczna, filozoficzna i kulturoznawcza. Wrocław: Agencja WORD-PRESS. (ISBN 9788388605192)
-
Skorupa, A. (2010). O nocy, lesie i jedności bytu… Analiza wpływu obcowania jednostki z przyrodą, samotnością i nocą na uaktywnianie kategorii egzystencjalnych. W: M. Śniarowska-Tlatlik (red.), Psychologia bliżej życia. Inspiracje egzystencjalne (s. 143-149). Kraków:  AT Group. (ISBN 9788361026938)
-
Skorupa, A., Paruzel, M. (2010). Turystyka (nie)zrównoważona - analiza czynników psychologicznych. W: T. Jemczura, H. Kretek (red.), Zrównoważony Rozwój debiut naukowy 2010 (s. 333-344).  Racibórz: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły zawodowej w Raciborzu. (ISBN 9788360730522)
-
Skorupa, A. (2010). Zrównoważony Rozwój - koncepcja globalna, a perspektywa życia jednostki. W: D. Czajkowska-Ziobrowska, M. Gwoździcka-Piotrowska (red.), Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców (s. 114-125). Poznań: Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula. (ISBN 9788393152735)
-
Skorupa, A., Paruzel, M. (2010). Turystyka aktywna – niezrównoważony środowiskowo sposób na zrównoważone życie. W: R. Masztalski (red.), HOMO NATURALIS człowiek, przyroda, przestrzeń w myśli rozwoju zrównoważonego (s. 227-233). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. (ISBN 9788374935722)
-
Skorupa, A., Moroń, M. (2010). Zrównoważony rozwój między wrodzonymi predyspozycjami człowieka a świadomie przyjmowanymi postawami. W: R. Masztalski (red.), HOMO NATURALIS człowiek, przyroda, przestrzeń w myśli rozwoju zrównoważonego (s. 221-227). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. (ISBN 9788374935722)
-
Skorupa, A., Paruzel-Czachura, M. (2012). Psychologiczne korelaty niemożliwości urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju w turystyce. W: P. Drynda, O. Siodłak (red.), I i II Ogólnopolska Konferencja Studencka „Chce być zrównoważony! Publikacja pokonferencyjna (s. 44-56). Opole: Oikos. (ISBN e-book: 978-83-934860-1-4)
-
Skorupa Agnieszka, Pisma Humanistyczne, Z selvy do miasta – psychologiczne studium adaptacji środowiskowej mieszkańców Brazylii, język polski, 2013, Zeszyt X, ss. 151-172, ISSN:1506-9567, (54 750)

Udzia
ł w konferencjach:

Data: 21.04.2009
Miejsce: Opole
Organizator: Uniwersytet Opolski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  nt. „Przedsi
ębiorczość akademicka klucz(Em) do sukcesu
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa
Tytuł prezentacji własnej: Bezczynność zaangażowanie nadzaangażowanie. Psychologiczna analiza aktywności młodych ludzi, referat

Data: 21-23.05.2009
Miejsce: Katowice-Siewierz
Organizator: Uniwersytet
Śląski, IV Międzynarodowej Konferencji Naukowej „HOMO NATURALIS przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa, Michał Brol, Marek Drąg, Mariola Paruzel
Tytuł prezentacji własnej: Postawa proekologiczna jako antidotum na negatywne psychologiczne konsekwencje niezrównoważonego gospodarowania czasem

Data: 11.12.2009
Miejsce: Katowice
Organizator: Uniwersytet
Śląski, Konferencja Naukowa „GÓRY w psychologii, filozofii i kulturze
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa
Tytuł prezentacji własnej: Wieczni chłopcy i wieczne dziewczynki w wysokich górach refleksje o syndromie Piotrusia Pana u alpinistów, referat

Data: 12-13.04.2010
Miejsce: Opole
Organizator: Uniwersytet Opolski, I Ogólnopolska Studencka Konferencja „Chc
ę być zrównoważony!
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa, Mariola Paruzel
Tytuł prezentacji własnej: Psychologiczne korelaty niemożliwości urzeczywistnienia idei zrównoważonego rozwoju w turystyce, referat

Data: 31.05-2.06.2010
Miejsce: Wroc
ław
Organizator: : Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „HOMO NATURALIS człowiek, przyroda, przestrzeń w myśli rozwoju zrównoważonego
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa, Marcin Moroń
Tytuł prezentacji własnej: Zrównoważony rozwój między wrodzonymi predyspozycjami człowieka a świadomie przyjmowanymi postawami, referat

Data: 31.05-2.06.2010
Miejsce: Wroc
ław
Organizator: Uniwersytet Wrocławski, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „HOMO NATURALIS człowiek, przyroda, przestrzeń w myśli rozwoju zrównoważonego
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa, Mariola Paruzel
Tytuł prezentacji własnej: Turystyka aktywna niezrównoważony środowiskowo sposób na zrównoważone życie, referat

Data: 21.10.2010
Miejsce: Pozna
ń
Organizator: Instytut Naukowo-Badawczy MAIUSCULA, I Międzynarodowa Konferencja Interdysycplinarna z cyklu: Współczesne Nurty Badawcze Młodych Naukowców
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa
Tytuł prezentacji własnej: Zrównoważony Rozwój - koncepcja globalna, a perspektywa życia jednostki, referat

Data: 17-19.04.2011
Miejsce: Opole
Organizator: Uniwersytet Opolski, II Ogólnopolska Studencka Konferencja „Chc
ę być zrównoważony!
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa, Mariola Paruzel
Tytuł prezentacji własnej: Turystyka zrównoważona postawa deklaratywna a wybory dnia codziennego, referat

Data: 23-24.10.2012
Miejsce: Pozna
ń
Organizator: Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu, V Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Turystyka w humanistycznej perspektywie”: JAKOŚĆ ŻYCIA W KULTUROWYCH PRZESTREZNIACH PODRÓŻOWANIA
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa, Mariola Paruzel-Czachura
Tytuł prezentacji własnej: Turystyka zrównoważona a jakość życia w świetle płynnej ponowoczesności, referat

Data: 26.10.2012
Miejsce: Zabrze
Organizator:
Śląski Ogród Botaniczny w Zabrzu, Konferencja pt. Nasze miasto, nasze odpady, nasza sprawa
Nazwisko i imię uczestnika: Agnieszka Skorupa
Tytuł prezentacji własnej: udział bierny; moderator konferencji

Data: 21-25.08.2012
Miejsce: Prague, Czech Republic
Organizator: The Czech Health Psychology Section of the Czech-Moravian Psychological Association and the Charles University in Prague, Department of Psychology, 6th EHPS Conference
Nazwisko i imi
ę uczestnika: Agnieszka Skorupa, Mariola Paruzel-Czachura
Tytuł prezentacji własnej: Relation between mercantile-materialistic orientation, sport activity, quality of life and health among young adults, poster

Data: 9-12.07.2013
Miejsce: Szwecja, Sztokholm
Organizator: European Federation of Psychologists’ Associations (EFPA) oraz Swedish Psychological Association, konferencja: the 13th European Congress of Psychology (ECP 2013)
Nazwisko i imi
ę uczestnika: Agnieszka Skorupa, Mariola Paruzel
Tytuł prezentacji własnej: Materialistic value system and physical activity among young adults, poster

Dzia
łalność na rzecz ochrony dzikiej przyrody i zwierząt:

Podczas studiów by
łam założycielką i przewodniczącą Studenckiego Koła Naukowego Psychologii Jakości Życia „MERITUM. Koło prowadziło liczne inicjatywy związane z naukowym podejściem do ochrony przyrody. Obecnie jestem opiekunem naukowym koła, które kontynuuje zainicjowaną działalność. Zorganizowaliśmy Międzynarodową Konferencję Naukową HOMO NATURALIS przyrodnicze, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju zrównoważonego (2009), podczas Festiwalu Nauki (2010) moderowaliśmy debatę nt. GMO, organizowaliśmy promocje i dyskusje panelowe nt. książek, np. „Zeszyty ekologiczne P. Skubały, R. Kulka, I. Kukofki i M. Kaczmarzyka oraz „Filozofia, psychologia i ekologia w edukacji dla zrównoważonego rozwoju B. Ogrodnika, R. Kulika i P. Skubały.

Zwierz
ęta…

Jestem wegetariank
ą.


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego